Sökning: "legitimitetsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet legitimitetsstrategier.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning i spelbranschen : Valet av legitimitetsstrategi och dess inverkan på konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Håkan Andersson; Oskar Norlöv; [2021]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteorin; legitimitetsstrategier; spelbranschen;

  Sammanfattning : Spelbranschen är, enligt många, en kontroversiell bransch där företagens vinster motsvarar konsumenternas förluster. Spelandet kan även, till följd av spelberoende, leda till hälsoproblem. För att motverka dessa problem tog den svenska staten fram en ny lag som började gälla vid årsskiftet mellan 2018 och 2019. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering och legitimitetsperspektivet : en kvalitativ studie om hur organisationer erhåller legitimitet genom hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Lewander; Emre Durak; Max Franceschini; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy; CSR; GRI; legitimation strategies; sustainability communication; Hållbarhetsredovisning; legitimitet; CSR; GRI; legitimitetsstrategier; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Samhällets krav på företag att rapportera om sitt hållbarhetsarbete har ökat. I takt med dennautveckling av behov från samhället och lagstiftning har hållbarhetsrapporter utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Klädbranschens användning av legitimitetsstrategier : En fallstudie av hur H&M tillämpar legitimitetsstrategier i hållbarhetsrapporter för att bevara och reparera legitimiteten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lovisa Bergkvist; Frida Jyrell; Ieva Remezova; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användning av legitimitetsstrategier efter uppmärksammade hållbarhetsskandaler : En kvalitativ studie av ett multinationellt klädföretags kommunikation av hållbarhetsinformation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nova Svanberg; Victoria Larsson; [2021]
  Nyckelord :CSR; skandal; hållbarhetsrapport; legitimitetsteorin; legitimitetsstrategier.;

  Sammanfattning : Företag som hållbarhetsrapporterar möts i regel av positiva effekter då intressenterna förväntar sig att företaget ska presentera sitt arbete med hållbarhet. Genom att företaget lever upp till sina intressenters förväntningar kan deras legitimitet öka, vilket är nödvändigt för att en verksamhet ska kunna bedrivas. LÄS MER

 5. 5. Legitimitetsstrategier i hållbarhetsrapporter : En studie om hur företag med olika nivå av förtroende hos allmänheten kommunicerar legitimitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Angelica Axelsson; Danielsson Ida; Malin Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER