Sökning: "legitimitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Argumentativ CSR-kommunikation. : En studie om hur svenska modeföretag legitimerar sin outsourcade produktion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Cesar; Hanna Darius; Rebecca Fors; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; Outsourcing; CSR-communication; Sustainability report; Transparency; Legitimacy theory; Argumentation techniques; Discourse analysis; Modebranschen; Outsourcing; CSR-kommunikation; Hållbarhetsredovisning; Transparens; Legitimitetsteori; Argumentationstekniker; Diskursanalys !;

  Sammanfattning : Modebranschen präglas av ett ständigt sökande efter billigast möjliga arbetskraft. Som en konsekvens väljer företag som opererar inom denna sektor vanligen att outsourca sin produktionsfunktion till en tredje part bortom hemmamarknaden. Ett sådant beslut kan vidare ge upphov till en komplex försörjningskedja. LÄS MER

 3. 3. Fem år efter Polismyndighetens omorganisation : Polisers egna uppfattningar av den nya reformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Malmin Hillgren; Lina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Police Authority; reorganization; police work; police research; Polismyndigheten; omorganisation; polisiärt arbete; polisforskning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur anställda hos Polismyndigheten i mellersta Sverige har upplevt omorganisationen fem år efter att den genomfördes. Målet var att ta reda på de anställdas egna erfarenheter av omorganisationen, därav valdes den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativa skillnader på hållbarhetsredovisning mellan svenska och grekiska företag med hänsyn till kulturperspektiv : En komparativ kvantitativ studie inom transport- och tillverkningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexandros Megalooikonomou; Dominika Soltani; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; CSR; legitimitetsteori och intressentteori.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur den kulturella aspekten påverkar kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen. Problem: Hållbarhetsrapporteringen tar hänsyn till de sociala och miljömässiga åtgärder som en organisation tillämpar. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning – en hållbar affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Altay Hakyemez; Adrian Thorängen; Åsa Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSP; CFP; Lönsamhet; Non-financial reporting; Sustainability; profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine if there are financial purposes for companies to create sustainability reports, by comparing the quality of sustainability reports with profitability for swedish public companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm, that are subject to the 6 chapter 10 § Annual Accounts Act by the year of 2018, that earlier haven’t created a sustainability report. Methodology: Quantitative research with deductive reasoning where the statistical methodology is made up of regression analysis with bivariate linear model with companies Corporate Social Performance (CSP) as independent variable and companies Corporate Financial Performance (CFP) as dependent variable. LÄS MER