Sökning: "legitimitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori.

 1. 1. Extern granskning av hållbarhetsrapporter : Rapporterande företag och revisorers syn på vad företag kan uppnå genom en granskning och vilka svårigheter som finns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Ketema; Frida Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; extern granskning; legitimitetsteori; intressentteori; årsredovisningslagen; GRI;

  Sammanfattning : Granskning av hållbarhetsrapporter är inte ett lagkrav, ändå anlitar många av de största företagen tredjepartsgranskare. Syftet med studien är att analysera vad svenska företag kan uppnå genom en extern granskning av deras hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 2. 2. ESG och årsredovisningens informationsinnehåll : En studie över sambandet mellan ESG-poäng och avvikelsevolym vid annonsering för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Gabrielson; Philip Hotti; [2022]
  Nyckelord :ESG; abnormal volume; impression management; CSR-report; information asymmetry; legitimacy theory; ESG; avvikelsevolym; intrycksmanipulering; hållbarhetsrapportering; informationsasymmetri; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Företagande har nästan alltid cirkulerat kring att vara så kostnadseffektivt som möjligt såvälsom att vinstmaximera. Men under senare år har intresset för företags ansvarstagandegällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning ökat från både intressenter och aktieägare. LÄS MER

 3. 3. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBARHETSREDOVISNING & GRI : En diskursanalys om hur företag väljer att kommunicera med hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Holm Charlotte; Erika Johansson Lavrell; Madeleine Stenlund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hållbar utveckling, CSR, GRI Forskningsfrågor: 1. Hur använder företagen hållbarhetsrapporten för att kommunicera sinhållbarhet och vilka variationer förkommer?2. LÄS MER

 5. 5. Revision i en miljö präglad av en pandemi : En kvalitativ studie om hur revisorer vid små och medelstora revisionsbyråer upplever digitaliseringsutvecklingen inom ramen för Covid-19 pandemin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Hansson; Sigrid Petersson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemic; Digitalization; Audit process; Audit; Remote work; Comfort; Legitimacy; Covid-19; Pandemi; Digitalisering; Revisionsprocess; Revision; Distanserat arbete; Komfort; Legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsyrket befinner sig i en digitaliseringsutveckling och den får en allt mer betydande roll inom revisionen. En tillkommande faktor till denna utveckling är Covid-19 pandemin vilken har inneburit social distansering vilket kan ha påverkat revisorernas arbetssätt. LÄS MER