Sökning: "legitimitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori.

 1. 1. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. LÄS MER

 2. 2. ESG, investeringar och transparens : En kvantitativ studie på 387 europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eric Vaarala; Zsofia Varga; [2021]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; transparens; cross-listing; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De gröna syndernas bekännelse : En kvalitativ innehållsanalys av svenska börsnoterade företags hållbarhetsrapporter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sarah Bloch; Fredrika Carlson; Tomas Persson; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; lagstadgad hållbarhetsredovisning; social redovisning; hållbarhet; CSR; ÅRL; legitimitetsteori; intressentmodellen; miljöredovisning; Inetrnational Accounting Standards Bord; föreställningsram.;

  Sammanfattning : During the last decades sustainability reporting has got a higher priority for companies to consider. Stakeholder's requirements have increased on companies due to sustainability. Standards and laws are developed to secure the information that companies report is enough, transparent and correct. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar graden av frivillig redovisning om Covid-19? : En kvantitativ studie av svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joakim Pinola; Christoffer Larsson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; quantity of disclosure; Covid-19; legitimacy theory; stakeholder theory; institutional theory; Frivillig redovisning; upplysningskvantitet; Covid-19; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Den rådande Covid-19-pandemin har haft en stark negativ påverkan på efterfrågan världen över vilket kommit att påverka de svenska företagen i allra högsta grad. Efterfrågetappet som pandemin inneburit har lett till en stor ekonomisk oro för företagen och dess intressenter. LÄS MER

 5. 5. Global Reporting Initiative-rapportering i två branscher : En komparativ studie om Global Reporting Initiative-rapportering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Konrad Lindström; Pontus Engdahl; [2021]
  Nyckelord :CSR; sustainability reporting; GRI; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional theory; CSR; hållbarhetsredovisning; GRI; intressentteori; legitimitetsteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Sustainability reporting today is an important tool for companies to show how they work with sustainable development. The design of the companies' sustainability reports can vary since the regulations can be seen as somewhat vague. LÄS MER