Sökning: "lego i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden lego i förskolan.

 1. 1. Små pärlor blev till sandstorm : En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Carlzon; Demila Sejdic; [2019]
  Nyckelord :being; becoming; Fysisk miljö; pedagogiskt material; tillgänglighet; makt; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. LÄS MER

 2. 2. Lego i förskolan : En studie om vad användandet av Lego har för syfte i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Glad; [2018]
  Nyckelord :lego; genus; förskola; teknik;

  Sammanfattning : The study aims to find out what function Lego has in preschool, from a gender perspective, when it comes to children's construction, accessibility and education related to technology. The result shows that Lego has a purpose in pre-school when it comes to construction and play but also to give the children opportunity to a calm activity. LÄS MER

 3. 3. "Man får bara leka med lego och i byggrummet. Då får man vara med i min legoklubb" : - En observationsstudie om könsmönster i konstruktionslek på förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Klarén; Sofie Nedfors; [2018]
  Nyckelord :Genus; förskola; konstruktionslek; kön; könsmönster; könsstereotyp; könsöverskridande;

  Sammanfattning : ”You can only play with lego and in the construction room. Then you can be in my lego club.” - A study of gender patterns in construction play in preschools   Det övergripande syftet med studien är att få en större förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Lekande och lärande utmaning. : En studie om matematik med duplomallar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Börjesson; Charlotta Hellström; [2018]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; duplo; duplomallar;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. LÄS MER

 5. 5. Lava, Lego, Lasersvärd : En fallstudie om barns samarbete i digitala spel på förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ek; [2017]
  Nyckelord :IKT; IT; Digitala Spel; Spel; Gaming; Dator Förskola; Digital Förskola; Samspel; Samarbete; Minecraft;

  Sammanfattning : Tillämpningen av information- och kommunikationsteknik i förskoleverksamheten är idag vanligt förekommande, inte minst genom datoranvändning. En del av just datoranvändning på förskolan är barnens bruk av olika slag digitala spel. LÄS MER