Sökning: "lego"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet lego.

 1. 1. Developing an online learning module for C programming and Lego robot EV3 programming

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Gustav Böhlmark; [2020]
  Nyckelord :Teaching; C; Programming; LEGO; EV3; Scaffolding; Constructive Alignment; Online course; Course Module; Utlärning; C; Programming; LEGO; EV3; Scaffolding; Constructive Alignment; Onlinekurs; Kursmodul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag är beroende av Lego" : En kvalitativ studie om barns upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annah Pripp; Angelica Melander; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; Teknik; Bygg och konstruktion; Upplevelser; Barns perspektiv; Barndomssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva och samtala. LÄS MER

 3. 3. Developing an online learning module for C programming and Lego robot EV3 programming

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jinlei Li; [2020]
  Nyckelord :Teaching; C; Programming; LEGO; EV3; Scaffolding; Constructive Alignment; Online course; Course Module; Utlärning; C; Programming; LEGO; EV3; Scaffolding; Constructive Alignment; Onlinekurs; Kursmodul;

  Sammanfattning : Recently, the school of electrical engineering and computer science (EECS) at the Royal institute of technology (KTH) proposed to introduce a new learning module for the course Engineering Methods - II1300. The module is to introduce both C programming and LEGO robot EV3 programming, to help the students to complete a course project. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag Filmskapande : Ett utvecklingsinriktat arbete om hur filmskapande kan utveckla verksamheten kring digitala verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Markus Abramsson; Moseib Abedali; [2020]
  Nyckelord :After-school centre; digital tools; digital learning; iMovie; iPad; knowledge; meningfulness; motivation; Fritidshem; digitala verktyg; digitalt lärande; iMovie; iPad; kunskap; meningsfullhet; motivation;

  Sammanfattning : Efter genomförd nulägesanalys kunde vi konstatera att det fanns ett behov och en önskan hos fritidshemslärarna att utveckla undervisningen med digitala verktyg. Utvecklingsarbetet syftade således till att utveckla undervisningen kring digitala verktyg samt att bidra till elevernas och lärarnas kunskapsutveckling genom digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Metodutveckling av transformatorlindning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oskar Granlund; Ludvig Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Distanskloss; Konceptutveckling; Additiv tillverkning; Flexibilitet;

  Sammanfattning : During the winding process of transformers, ABB in Ludvika uses wood spacers built as stairs which are carefully cut to the proper proportions with slight changes in length and height in x- respectively y -direction. The use of a staircase model is because the windings are made in layers instead of a helix structure around the iron-core. LÄS MER