Sökning: "legtimitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet legtimitet.

  1. 1. Att skugga miljörevisorer: En studie om vad de egentligen gör på jobbet

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Elisabet Claesson; [2016]
    Nyckelord :Miljörevision; Tredjepartscertifiering; Praktikstudie; Skuggning; Tillit; Förtroende; Legtimitet; Struktur;

    Sammanfattning : Vad gör en miljörevisor? Jag har i den här studien skuggat två miljörevisorer i sittvardagliga arbete och har på så vis fått ta del av vad en miljörevisor egentligen gör påjobbet. Genom att studera människor i yrkespraktiken kan man förstå och förklaravariationen i organisatoriska företeelser. LÄS MER