Sökning: "leitmotif"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet leitmotif.

 1. 1. Violin solos in Wagner Operas - A thematic and symbolic analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Guillem Gadea Salom; [2019-10-08]
  Nyckelord :Wagner; Leitmotif; Theme; Violin; Symbolism; Opera; Solos;

  Sammanfattning : An analysis of the violin solos in Richard Wagner’s operas, from a symbolic, narrative and musical point of view, and how it translates into a better performance.... LÄS MER

 2. 2. Ledmotiv kontra instrumentation : Musikaliska associationer kopplat till karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Vernersson; [2017]
  Nyckelord :Ledmotiv; Klangfärg; Instrumentation;

  Sammanfattning : Ledmotiv har länge används i olika sammanhang för att representera ett objekt eller en karaktär. Liknande anknytningar kan skapas genom att låta ett instrument representera ett fenomen. Denna studie undersöker representationen hos två animerade karaktärer med utgångspunkt ifrån två blåsinstrument och dess olika klangfärg. LÄS MER

 3. 3. The visual album as a hybrid art-form: A case study of traditional, personal, and allusive narratives in Beyoncé

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Cara Harrison; [2014]
  Nyckelord :Visual album; narrative; Beyoncé; character development; visual leitmotif; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The combination of visual art and music has resulted in many innovative audio-visual phenomena and provides an on-going exciting avenue of artistic production. This thesis explores one such phenomenon, the visual album. LÄS MER