Sökning: "lejla basic"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lejla basic.

 1. 1. Speaking anxiety : An obstacle to second language learning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Lejla Basic; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Language is a system for communication, for that reason it is evident that communication skills are a big part of learning a language. To practice speaking is therefore a central part of English lessons in schools today. LÄS MER

 2. 2. Hur har läroböckerna anpassats till det mångkulturella samhället? : en undersökning av kurslitteratur för religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Lejla Basic; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet har varit att redogöra för hur religionsämnet har påverkats av förändringar på Sveriges demografiska karta, d.v.s. landets mångkulturalism. LÄS MER

 3. 3. Kriget i Bosnien och Hercegovina : religiös pluralitet, ett upphov till krig?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lejla Basic; [2009]
  Nyckelord :Bosnien; krig; religionskrig; euroislam; Balkan; kulturmöte; religionsmöte;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa de tre olika religionernas roll på Balkan ur ett historiskt perspektiv, för att vidare kunna besvara frågeställningen, på vilket sätt gav den religiösa pluraliteten upphov till kriget i Bosnien och Hercegovina? .... LÄS MER