Sökning: "lejon"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet lejon.

 1. 1. En fenomenografisk analys av gymnasielärares syn på användandet av populärkultur i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Jarlsborg; Jonathan Lejon; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; populärkultur; didaktik;

  Sammanfattning : I vår studie har vi valt att undersöka hur verksamma religionskunskapslärare på gymnasiet reflekterar kring användandet av populärkultur i sin religionsundervisning. Studien har sin grund i en fenomenografisk analys av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma religionskunskapslärare från olika håll i landet och det är deras reflektioner som står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med stomi belägen i mag-tarmkanalen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Eriksson; Cajsa Lejon; [2020]
  Nyckelord :Lidande; patient; stomi; stomisköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stomi belägen i mag-tarmkanalen anläggs då tunn- eller tjocktarm drabbats av sjukdom eller skada. Genom operation läggs tarmen ut på buken vilket resulterar i att avföring töms okontrollerat i en stomipåse som fästs på magen. Patienten behöver anpassa sig till den förändring det innebär, både fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars uppfattningar av mötet med barnhälsovårdssjuksköterskan : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Elina Landberg Lejon; [2019]
  Nyckelord :Child health services; child health nurse; family- centered care; parents; survey study; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Parents' perceptions of the meeting with Child Health Nurse A survey study Background: All children are entitled to a fair and equal Child Health Care with a focus on the best possible physical, mental and social health. The Child Health Nurse must encounter each family and try to create an alliance together with the parents. LÄS MER

 4. 4. Creation and Validation of Early Stage Conceptual Design Methodology for Blended WingBody Aircraft

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Alexander Lejon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current design paradigm for developing tube-and-wing style aircraft has been well documented in literature. This research attempts to develop and val-idate a similar design methodology to what is presently utilized for tube-and-wing based aircraft, but has so far not been successfully implemented for the blended wing-body. LÄS MER

 5. 5. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER