Sökning: "lejon"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet lejon.

 1. 1. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER

 2. 2. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER

 3. 3. Media och populärkulturs påverkan på elevers syn på religion samt lärarens uppdrag - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Lejon; Simon Jarlsborg; [2019]
  Nyckelord :Massmedia; Media; Populärkultur; Religion; Påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utforska hur elevers förkunskaper påverkas av den massmedia och den populärkultur som de tar del av samt hur vi som lärare ska förhålla oss till detta och hantera det. Detta görs genom följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 4. 4. Users' perceptions of applications for public transport systems in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Hollsten Martinez; Adam Lejon; [2019]
  Nyckelord :User satisfaction; Usability; Public transport;

  Sammanfattning : The issue addressed by thesis is the fact that public transport in Sweden is operated through multiple organisations. All of these have individual applications for planning and paying for travel. LÄS MER

 5. 5. Tyst Kunskap : En kvalitativ studie om hur tyst kunskap tas tillvara på inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kani Korshed Lejon; Ludvig Millqvist; [2019]
  Nyckelord :tacit knowledge; situated learning; legitimate peripheral participation; tyst kunskap; situerat lärande; legitimt perifert deltagande;

  Sammanfattning : In a society where knowledge is more and more valuable, every moment that knowledge can be shared between colleagues is of great importance. According to our earlier personal experiences, we thought that organizations prioritised explicit knowledge and not tacit knowledge. LÄS MER