Sökning: "lek finmotorik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden lek finmotorik.

 1. 1. Lugna aktiviteter eller bollspel? : En observationsstudie av barns aktivitetsval på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN); Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sama Mahmoud Nejad; Robin Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Children; gender studies; socio-cultural perspective; play; primary school; leisure center; leisure time; fine motor skills; gross motor skills; activities; boys; girls; non-binary; sex; gender; choice; free choice; activity choice; identity; social; Barn; genusperspektiv; sociokulturellt perspektiv; lek; lågstadieskola; fritidshem; fritid; finmotorik; grovmotorik; aktiviteter; pojkar; flickor; icke-binära; kön; genus; val; fria val; aktivitetsval; identitet; socialt;

  Sammanfattning : Barn spenderar en stor del av sin tid i olika institutioner som skola och fritidshem. I den delen av vardagen som definieras som fritid gör barn olika val av aktiviteter. Begreppet motorik är i detta sammanhang en aspekt av aktiviteter som är intressant att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Solvallaskolan F-3

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till varför det anses bra att vistas ute i naturen, några exempel är bland annat den fria leken; att det är genom leken barn lär sig samt vågar misslyckas, och naturen har obegränsat med resurser för lek; kottar, stubbar, träd, blad och grenar att bygga saker med, hoppa och klättra på, och så vidare. Hälsan är ett ytterligare argument; att vara ute i naturen stärker immunförsvaret samt aktiverar kroppens alla muskler i och med varierande terräng. LÄS MER

 3. 3. "Alltså i tjuv och polis brukar jag lära mig vad poliser gör" : Barns perspektiv på lek och lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Dalida Kuruglic; Amanda Nieminen; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Lek; Lärande; Samband; Förskola;

  Sammanfattning : Enligt förskolans läroplan ska lek och lärande integreras i verksamheten och att utgå från barns perspektiv är en central del. Inom forskning i förskolan undersöks oftast pedagogers perspektiv och därför är syftet med denna studie att uppmärksamma hur barn uppfattar begreppen lek och lärande samt om och i så fall hur de beskriver samband mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. Varför I Ur och Skur? : En studie om vad som ligger till grund för vårdnadshavarnas val av I Ur och Skur förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Dalia Masiulé; [2018]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Friluftsfrämjandet; vårdnadshavare; utomhuspedagogik; förskola;

  Sammanfattning : AbstraktWhy outdoor preschool?A study of the guardians´ reasons for choosing outdoor preschool for their children.Syftet med arbetet är att, utifrån en studie om vad som ligger till grund för vårdnadshavarens val av I Ur och Skur-förskola, bidra med kunskaper som kan leda till förbättrat samarbete mellan förskolan och vårdnadshavarna, och i allmänhet leda till förbättringar inom verksamheten. LÄS MER

 5. 5. UTOMHUSPEDAGOGIK ELLER UTEVISTELSE? : Intervjustudie med verksamma i förskolan om uteverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Renström; [2018]
  Nyckelord :Lärande utomhus; vinter; skogen; förskola; pedagogiskt förhållningssätt; medforskande; lek utomhus; utelek;

  Sammanfattning : Rapporten redovisar en kvalitativ studie med intervju som metod. Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om hur uteverksamheten bedrivs i den samtida förskolan. LÄS MER