Sökning: "lek med fiktivt våld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lek med fiktivt våld.

  1. 1. Förskollärares förhållningssätt till bråklekar och lekar med fiktivt våld : Vi går in i en fantasi, vi är inne i en annan värld nu

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Kristina Lundholm; [2020]
    Nyckelord :Adult perspective; play; plays with pretend violence; rough-and- tumble-play; views on children; Bråklek; barnsyn; lek; lek med fiktivt våld; vuxenperspektiv;

    Sammanfattning : This study examines pre-school teachers varying approaches to rough-and- tumble play and plays with pretend violence in relation to different views on children. The study has a phenomenographic orientation and uses a semi- structured interview format where pre-school teachers answer questions about rough-and-tumble play and plays with pretend violence based on their own experiences and after watching a video of rough-and-tumble-play. LÄS MER