Sökning: "lek- och samspelssvårighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lek- och samspelssvårighet.

  1. 1. Lekande lätt? – en studie kring hur pedagoger i förskola ser på lek- och samspelssvårigheter

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sara Modig; Thérèse Lidén; [2011]
    Nyckelord :förskola; lek; samspel; lek- och samspelssvårighet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskola ser på lek- och samspelssvårigheter hos barnsamt hur de arbetar för att skapa möjligheter till lek och samspel i barngruppen.Metod och genomförande: Studien har gjorts genom en kvalitativ metod. LÄS MER