Sökning: "leken"

Visar resultat 21 - 25 av 1852 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 21. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emmie Samuelsson; Ellen Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER

 2. 22. Ett didaktiskt perspektiv på lek och språkutveckling : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnea Borg; Madelene Lindborg; [2022]
  Nyckelord :språkutveckling; lek; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Lek och språk är centrala aspekter för barns utveckling i förskolan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att lek och språkutveckling tolkas olika på olika förskolor. LÄS MER

 3. 23. Den allvarsamma leken : Politisk satir i svensk skämtpress 1939–1945

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Jacob Selin; [2022]
  Nyckelord :political satire; comic press; satir; skämtpress; Söndagsnisse-Strix; andra världskriget;

  Sammanfattning : This thesis is a serious study of humor – a seemingly contradictory task to wich I was drawn becasue of the possibilty of understanding society and public opinion through satire. More precisely, it explores the use of political satire in the Swedish comic magazines Söndagsnisse–Strix, Lutfisken and Joker during the Second World War. LÄS MER

 4. 24. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande : - en kvalitativ studie utifrån förskollärares syn på barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lovisa Engman; Therese Elfving; [2022]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; lek; lärande; miljö; utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv. I förskolan har leken en central plats som bidrar till lärande då den kan stimulera alla sidor av barns utveckling. LÄS MER

 5. 25. Genus : Ur förskolepersonalens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Johansson; Johanna Lindén; [2022]
  Nyckelord :genus; förskolepersonal; förskola; synsätt; bemötande; miljö;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi förskolepersonalens perspektiv kring genus. Genus blir påverkad av många samhälleliga faktorer och dessa faktorer påverkar förskolepersonalens bemötande och synsätt. LÄS MER