Sökning: "lekflöden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lekflöden.

  1. 1. Barnet och gården : Barns perspektiv på sin förskolegård

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Emelie Mattsson; [2020]
    Nyckelord :Förskolegård; barns perspektiv; lekflöden; natur och relationer.;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur barn upplever sin egen förskolegård. Hur de använder gården, vad de tänker om den och hur den skulle kunna utvecklas. För att undersöka detta utfördes platsobservationer på en förskola. Observationerna som genomfördes var en blandning av deltagande och icke-deltagande. LÄS MER