Sökning: "lekfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet lekfullhet.

 1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
  Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

  Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förvalta en musikalisk idé – en undersökning av olika kompositionsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Klara Goliger; [2021-09-27]
  Nyckelord :komposition; låtskrivande; metod; skapande; konstnärlig process;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka olika kompositionsmetoder. Till grund för utforskandet ligger intervjuer med tre yrkesverksamma kompositörer/låtskrivare verksamma inom olika genrer. Under samtalen har de fått redogöra för hur deras process ser ut, från första impuls till färdig produkt. LÄS MER

 3. 3. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 4. 4. Lekande Lätt – Lekfulla Pedagoger ”Ah men hur rolig är du då, vill man vara med dig?” : En kvalitativ studie om pedagogens lekfullhet och lek som relationsstärkande mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Alm; [2021]
  Nyckelord :Play; relational pedagogy; relational perspective; preschool; playfulness; Lek; relationell pedagogik; relationella perspektivet; förskola; lekfullhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur förskolepedagoger ser på lek i egenskap som observatör och som aktiv deltagare med barnen. Därtill undersöks det hur intersubjektivitet och ett autentiskt lekfullt förhållningssätt kan påverka relationen mellan barn och vuxen, samt hur detta kan ha en inverkan på barnets sociala utveckling och känsla av välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Interaktivitet inom ambisonics : Samband mellan rörelser och interaktivt ljud

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :David Johansson; Nils Rydh; [2021]
  Nyckelord :Kinaesthesia; agency; interactivity; ambisonics; interactive audio; Kinestesi; agens; interaktivitet; ambisonics; interaktivt ljud;

  Sammanfattning : Musik och rörelser har sedan urminnes tider varit nära bundna via dansen, men detta sambandet har för det mesta varit endimensionellt i den mening att en eller fler människor som reagerar till musik eller ljud av något slag. Här har vi sett att det finns ett intressant rumsligt, interaktivt och sinnligt utforskande att göra. LÄS MER