Sökning: "lekfunktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lekfunktion.

 1. 1. Den riktiga naturlekplatsen : en lekplats av vegetation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annie Burman; [2017]
  Nyckelord :vegetation; naturlek; utomhuspedagogik; miljöpsykologi; lekplatser; lekfunktion; prefabricerad; lekutrustning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle letar vi oss utanför den allt mer urbaniserade staden för att komma till natur. Att skapa en likvärdig miljö som den ”riktiga” naturen men inuti staden vore därför en stor tillgång. Ett område som detta skulle kunna anläggas på är ytor främst tänkta som lekplatser. LÄS MER

 2. 2. Vegetation på lekplatser : möjligheter och problematik

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jill Engberg; [2015]
  Nyckelord :lekplatser; vegetation; växter; säkerhet; tillgänglighet; barn; lek; förtätning; skötsel; drift;

  Sammanfattning : Barns lek och utveckling gynnas i naturlika miljöer. Dessa miljöer efterfrågas också av barn. Trots detta anläggs det inte så många lekplatser där vegetation fyller en lekfunktion. Syftet med den här studien är att ta reda på varför man inte gör det. LÄS MER