Sökning: "lekterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet lekterapi.

 1. 1. Samverkan kring förskolan för barn som har eller tillfrisknat från cancer En livsvärldsansats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Hagberg; [2020-01-15]
  Nyckelord :Förskola; cancer; vårdnadshavare; lekterapi; samverkan; konsultsjuksköterska; livsvärldsansats; systemteori; barn;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med min studie var att se på hur samverkan såg ut kring förskolan med ett barn som har eller tillfrisknat får sin cancer mellan vårdnadshavare, lekterapin och förskolan.Teori:I min studie använde jag mig utav den fenomenologiska livsvärldsansatsen och ramade sedan in med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomars erfarenheter av samt inställning till lek och lekterapi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Engnell; Betol Deikan; [2020]
  Nyckelord :Children; Play; Play therapy; Inpatient care; Health beneficial; Barn; Lek; Lekterapi; Inneliggande vård; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Background: Playing is a natural part of the child's nature. Through play, the child can relate to his or her surroundings. Play therapy is used in healthcare, a tool to help children and adolescents through difficult circumstances. LÄS MER

 3. 3. Lekterapi som omvårdnadsåtgärd för att lindra barns lidande i samband med smärtsamma eller emotionellt påfrestande procedurer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Korsgren; Fanny Köhler Alvén; [2020]
  Nyckelord :Distraktion; förberedande; oro; preoperativ; smärta; venpunktion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Många barn upplever oro i samband med smärtsamma eller emotionellt påfrestande procedur. Barn saknar ofta adekvata strategier för smärthantering och är därför extra utsatta. Lekterapi kan anta olika former och syftar till att lindra barns oro och smärta i vårdsituationer. LÄS MER

 4. 4. Skapa trygghet genom kommunikationsverktyg i barnsjukvården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juana Baltazar Diego; Hanna Linnea Wettermark; [2019-01-24]
  Nyckelord :barn; familjecentrerad omvårdnad; ; familjecentrerad omvårdnad; ; föräldrar; information; kommunikation; kommunikationsverktyg; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Föräldrar och barn har lagstadgad rätt att få information när barnet är sjukt. De harofta ett stort behov av att få information och att bli kommunicerade, för att undersökningar avbarnet ska bli lyckade. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Beckvall; Malin Mollberg; [2019]
  Nyckelord :barnsjukvård; erfarenheter; lekterapi; samarbete; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lek beskrivs som en naturlig del av barns uppväxt och psykosocial utveckling. Forskning har visat goda effekter av lekterapi i samband med barns sjukhusvistelse bl.a. minskad oro, stress, smärta och rädsla. LÄS MER