Sökning: "lektionsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet lektionsmaterial.

 1. 1. Att visa vägen till övning : Tre intervjuer med instrumentallärare på Kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Juan Patricio Mendoza; [2023]
  Nyckelord :self-belief theories; Motivation; övning; övninsstrategier; semistrukturerade intervju; kulturskolan.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Det här arbetet syftar till med att bidra mer kunskap om hur instrumentallärare pratar med eleverna om övning. Här diskuteras övningsstrategier och hur läraren visar och pratar om dem med eleverna. Studien tillämpar semistrukturerad intervju som metod. LÄS MER

 2. 2. Kulturskolelärares beskrivningar av motivationens betydelse i instrumentalundervisning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Adrian Bernhardson; [2023]
  Nyckelord :Kulturskolor; motivation; self-determination theory;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur musikpedagoger på kulturskolan beskriver sin syn på vad och hur eleverna motiveras i undervisningen. Undersökningen genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer med fyra kulturskolelärare med olika instrumentinriktningar. LÄS MER

 3. 3. I glappet mellan teori och praktik : En studie av relationen mellan bokrecensionsmallar för årskurs F-3 och litteraturdidaktisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Johanna Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; skönlitteratur; bokrecension; recensionsmallar; litterär kompetens; forskningsöversikt;

  Sammanfattning : I undersökningen Lära lärare läsa konstaterar Maria Ulfgard, forskare inom litteraturdidaktik, att bokrecensionen som receptionsform för skönlitteratur är särskilt vanlig i årskurs F-3, men att den trots sin popularitet tycks existera i ett glapp mellan teori och praktik. Mot bakgrund av detta samt det faktum att de låga resultaten i PISA-undersökningen 2012 medförde åtgärder för att stärka läsningen inom skolan anser jag att det är särskilt intressant att studera hur relationen mellan litteraturdidaktisk forskning och bokrecensionens praktik i årskurs F-3 sett ut från 2010 och framåt. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i matematikundervisningen : Avgörande faktorer vid planering och genomförande av utomhuspedagogik i matematikundervisning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Risberg; [2022]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; matematikundervisning; komplement; variation; planering; Learning by doing;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om avgörande faktorer vid planering och genomförande av utomhuspedagogik i matematikundervisningen i årskurs 1–3. Detta genom att undersöka vilka faktorer som avgör att lärare undervisar matematik utomhus samt hur de planerar och genomför detta. LÄS MER

 5. 5. Vi önskar stora drömmar och mindre planer : Elevers kreativa processer inom fältinspelning i musikproduktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linnea Jansson; Cecilia Klingspor; [2022]
  Nyckelord :Kreativa processer; kreativitet; kreativ undervisning; musikproduktion; fältinspelning; flow; lek; problemlösning; kontaktmikrofoner; synergieffekter.;

  Sammanfattning : Denna undersökning beskriver ett aktionsforskningsprojekt på gymnasiet i kursen Musikproduktion 2. Syftet är att förstå hur fältinspelning, mikrofonbygge och skapande övningar kan ge gymnasieelever tillgång till kreativa processer. Eleverna byggde egna kontaktmikrofoner och fältinspelningen skedde framförallt i utomhusmiljöer. LÄS MER