Sökning: "lektionsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet lektionsmaterial.

 1. 1. Engagemang och material i elgitarrundervisning : En undersökning av elgitarrlärares upplevelse av engagemang i relation till undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sebastian Nylin; Viktor Hoas; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; gitarrlärare; grundad teori; lektionsmaterial; kvalitativ forskningsintervju; digitala verktyg; individualisering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur sex stycken elgitarrlärare på estetiskt gymnasium jobbar med engagemang i förhållande till lektionsmaterial. Syftet är att få kunskap om hur gitarrlärare på gymnasiet arbetar med lektionsmaterial för att stimulera elevens engagemang. LÄS MER

 2. 2. Praktisk matematik : Hur man kan arbeta mer praktiskt inom ämnet matematik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Madeleine Trulsson; [2019]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; lektionsmaterial; matematik; praktisk matematik; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elevers tankar om musikteoriundervisning - en enkätstudie om gymnasieelevers uppfattning av ämnet gehörs- och musiklära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Miriam Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; gehörs- och musiklära; gruppundervisning; lärstilar; motivation; utbildningsvetenskap; musikpedagogik group education; learning styles; music theory; student influence; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Musikteori har alltid varit ett av mina stora intressen. Sedan min gymnasietid har jag intresserat mig för hur undervisningen bedrivs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i ämnet gehörs- och musiklära. LÄS MER

 4. 4. Matematik i rörelse : med fokus på sannolikhetslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Persson; [2016]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Laborativ undervisning; Lek; Matematikinlärning; Matematik och rörelse; Matematikundervisning; Sannolikhetslära;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att dels skapa ett färdigt och beprövat lektionsmaterial i sannolikhetslära, dels att genom olika matematiska aktiviteter studera elevers inlärning och mottagande av arbetssätt. Jag har genom denna studie tagit reda på om rörelse, lek och laborativt material främjar inlärning i matematik. LÄS MER

 5. 5. "Att fånga elevens intresse" : En intervjustudie med musikpedagoger i grundsärskolan om lektionsplanering och val av undervisningsmaterial.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Teresa Naum-Douskos; [2016]
  Nyckelord :Planering; material; grundsärskola; läroplan; samplanering; samarbete; musikundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att undersöka musikpedagoger i särskolan och deras planeringssätt och framtagning av lektionsmaterial. Undersökningen har gjorts i form av intervjuer med tre musikpedagoger. I diskussionskapitlet relateras infromanternas svar med den forskning och bakgrund som beskrivs i uppsatsen. LÄS MER