Sökning: "lektionsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet lektionsplanering.

 1. 1. Att orka – eller inte orka? : En flermetodsstudie om elevers motivation och åtgärder för att öka den

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :PBL; Problem Based Learning; Education; Motivation; The Revised Two Factor Study Process Questionnaire; Student Engagement Survey; Meaningfullness; Motivation; PBL; verklighetsbaserat lärande; meningsfullt lärande; didaktik;

  Sammanfattning : I detta utvecklingsarbete studerade författaren en årskurs två klass i en gymnasieskola skola i Helsingborg. Författaren har försökt öka motivationen för elevernas egna lärande under en egen konstruerad och hållen lektionsplanering. LÄS MER

 2. 2. Alla lika - alla olika En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rigmor Säfsten; Jessica Johansson Måsbäck; [2019]
  Nyckelord :allmänpedagogik; delaktighet; differentiering; inkludering; lektionsplanering; lärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson Måsbäck Jessica, Säfsten Rigmor (2018). Alla lika - alla olika. En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen. LÄS MER

 3. 3. Abrahams barn i religionsundervisningen : En enkätstudie om låg- och mellanstadielärares behandling av judendomen, kristendomen och islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Religious education; non-confessional school; Abraham s children; social cohesion; differences and similarities between religions.; Religionsundervisning; icke-konfessionell skola; Abrahams barn; social sammanhållning; o likheter mellan religioner.;

  Sammanfattning : This study examines primary school teachers approach towards the Abrahamic religions of Judaism, Christianity and Islam. The aim is to make a contribution to the academic discussion of the advantages and disadvantages when teachers emphasize differences or similarities between these religions. LÄS MER

 4. 4. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 5. 5. Frågans roll i det naturvetenskapliga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Wahldén; Lina Sjögren; [2019]
  Nyckelord :I-R-E-struktur; I-R-U-struktur; kommunikationsförmåga; slutna frågor; resonemangsförmåga; öppna frågor;

  Sammanfattning : Forskning visar på att öppna frågor är viktiga för att elever ska ges chansen att utveckla sin resonemangs- och kommunikationsförmåga, medan slutna frågor snabbt kollar av faktakunskaper och är ett sätt fördela talutrymmet på. En öppen fråga är mer kognitivt krävande, främjar diskussioner och kan ha flera svarsalternativ medan en sluten fråga har ett givet svar och kan besvaras med ett eller ett fåtal ord. LÄS MER