Sökning: "lena magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden lena magnusson.

 1. 1. Framgångsrika anpassningar av lärmiljön ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Eliasson; Lena Magnusson; [2017]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elevperspektiv; lärmiljöer; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstraktSyfte och frågeställningarSyftet är att ta del av några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av undervisning. Detta för att öka pedagogers medvetenhet om vad eleverna upplever som framgångsrikt i lärmiljön. LÄS MER

 2. 2. Utveckling för vem? : En studie om en medelstor stad i förändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Hygerth; [2016]
  Nyckelord :Segregation; Stadsattraktivitet; Samhällsklyftor; Trygghet; Flyttkedjor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka för vem Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB (ÖBO) planerar för, samt hur Örebro kommuns stadsutveckling kan förstås i relation till segregering, stadsattraktivitet och invånarnas känsla för platsidentitet. För att uppfylla syftet genomfördes kortare intervjuer med ett mindre urval medborgare, en enkätundersökning och intervjuer med utvalda från Örebro kommun, ÖBO och Örebro universitet. LÄS MER

 3. 3. Meningar om utvärdering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennie Karlsson; Lena Magnusson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsarbete i fritidshemmen - en framgångsfaktor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lena Magnusson; Stina Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; utvecklingsarbete; fritidshem; utvärderingsmetoder; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Man ska lyssna på fröken!" : - En studie kring barns egna upplevelser av inflytande och delaktighet i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lena Andersson; Marie Magnusson; [2013]
  Nyckelord :förskola; inflytande; delaktighet; demokrati; kva litativ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER