Sökning: "lena sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lena sjöberg.

 1. 1. Profet eller samverkanspart? : Diakonala strategier i Svenska kyrkans nya storpastorat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Lena Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :deacon; diaconate; diaconal; strategy; Diakoni; pastorat; storpastorat; Svenska kyrkan; diakon; strategi; diakonat; diakonal utveckling; ämbete; profetisk; välfärdsaktör; omsorg; arbetsmiljö; teologi; diakonivetenskap;

  Sammanfattning : En studie av förståelser av diakoni och diakonat i tre nya storpastorat i Svenska kyrkan genom analys av styrdokument för diakoni. Tre diakoniförståelser lever samtidigt i de tre undersökta pastoraten, diakoni som omsorg, röstbärare och välfärdsaktör. LÄS MER

 2. 2. Energidryckskonsumtion och sömnvanor – En enkätstudie om gymnasieungdomar på en skola i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Magnus Larsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :energidryck; koffein; sömn; sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpHälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Lena GripetegExaminator: Agneta Sjöberg.... LÄS MER

 3. 3. Vi flydde i sol, vi flydde i regn. Vi flydde med en båt över havet. Om hur flykt skildras i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Siding; Lena Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :bilderböcker; critical literacy; den hermeneutiska cirkeln; dikotomi; flykt; flykting; identitet; krig; kultur; kulturanalys; narratologi;

  Sammanfattning : I samband med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige 2015 skrevs ett antal barnböcker som berör flykt. Syftet med detta examensarbete är att studera hur flykt skildras i ett urval av bilderböcker för att skapa en förståelse för vilka budskap som skrivs fram i dessa böcker. LÄS MER

 4. 4. Undvikbar slutenvård för multisjuka äldre : Betydelsen av samverkan mellan primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Seger; Lena Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :comorbidity; frail elderly; physician- nurse relation; home care; readmission; multisjuklighet; mest sjuka äldre; samverkan läkare – sjuksköterska; hemsjukvård; undvikbar slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre ökar vilket utgör en stor utmaning för samhället. Nationella satsningar pågår för att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg för de multisjuka äldre. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingsmöjligheter i svenskämnet på yrkesförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malena Björner; Hanna-Lena Sjöberg; [2008]
  Nyckelord :utmaningar; utvecklingsmöjligheter; betygsnivå; prestationer; yrkesförberedande program; förväntningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka elevers och lärares uppfattning om elevers utvecklingsmöjligheter på de yrkesförberedande programmen, och om svensklärarna på dessa program anser att deras arbetssätt främjar och utmanar eleverna till högre betyg i svenskämnet. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi använder oss av två olika datainsamlingsmetoder, enkäter och intervjuer. LÄS MER