Sökning: "lending to individuals"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden lending to individuals.

 1. 1. Financing higher education in Tanzania: Exploring Challenges and potential student loan models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Carl Johansson; Jacob Lundborg Ander; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The demand for higher education is quickly rising in the Sub-Saharan Africa region and the question of giving access to all members of society often comes down to financing. Many countries, including Tanzania, have opted for cost-sharing policies where the cost of education is split between the state and the individuals - leaving many without the possibility of attending higher education. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotekariers läsfrämjande arbetsmetoder : En studie om läsfrämjande arbete för barn och unga vid svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Maxe; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; Literacy Litteracitet; Barn och unga; Läsförståelse;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the methods used for reading promotion work at public libraries in Sweden for children and adolescents up to the age of 18 years. Part of the background is the results from international studies where the results show decreasing literacy skills among children. LÄS MER

 3. 3. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 4. 4. Borrar bland böcker - Folkbibliotekens roll i en omställning till delningsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Stjerndahl; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Folkbibliotek; Miljö; Kollaborativ konsumtion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The sharing of goods and services has a lot of potential in tackling the environmental consequences of consumption. Studies indicate that public lending has advantages over private individuals lending each other necessities. It is therefore important to investigate how public lending can be organised most efficiently. LÄS MER

 5. 5. Regulation – For better or for worse? : En kvantitativ studie om amorteringskravens påverkan på bolånerådgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Jönsson; Nicole Tholén; [2020]
  Nyckelord :Amortization requirements; Advisor; Mortgage advisor; Stress; Standardized work process; Learning; Change management; Amorteringskrav; Rådgivning; Bolånerådgivning; Stress; Arbetsprocess; Inlärning; Förändringsledning;

  Sammanfattning : Bostad är för de flesta den största investeringen en person gör och finansieras med hjälp av bolån. Bolån medför makroekonomiska risker, till följd av höga skuldkvoter och minskad konsumtion. För att minska dessa infördes år 2016 samt år 2018 amorteringskrav. LÄS MER