Sökning: "leon larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden leon larsson.

 1. 1. Förgasning av träråvara för biometanproduktion

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Martin Andersson; Julia Björck Hansson; Leon Hermansson Larsson; Ivar Petersson; Emil Thureborn; Linnéa Östlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det omfattande användandet av fossila bränslen har lett till stora miljöpåverkningar. Fleraav världens länder är överens om att alternativa energikällor som inte bidrar till ökadväxthuseffekt behöver undersökas. Biogas produceras från kolkällor som befinner sig i koletskretslopp. LÄS MER

 2. 2. Riskfylld arena: en strategisk säkerhetspolitisk analys av USA:s engagemang i Kaukasus

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Robert L. Larsson; [2002]
  Nyckelord :Political science; kaukasus; georgien; armenien; azerbajdzjan; ryssland; säkerhetspolitik; geopolitik; strategisk analys; omvärldsanalys; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : När USA fördjupar sitt engagemang i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan för det med sig såväl risker som möjligheter för den regionala säkerhetspolitiska situationen. Föreliggande uppsats tar sin utgångspunkt i Zbigniew Brzezinskis idé om att USA:s förehavanden i Eurasien är av ett geopolitisk slag. LÄS MER