Sökning: "lerjord"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet lerjord.

 1. 1. Applicering av kväve i fast och flytande form : effekt på växttillgänglighet i åkermark

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Elizabeth Lövstaf; [2020]
  Nyckelord :fast gödselmedel; flytande gödselmedel; ammonium; nitrat; ammoniumfixering; regnsimulering;

  Sammanfattning : Kvävegödselmedel är det mest använda gödselmedlet i Sverige till följd av dess goda effekter på en grödas kvalité och avkastning. Tillförsel av kväve (N) görs vanligen i formerna nitrat (NO3-) och ammonium (NH4+), gärna i kombination med andra näringsämnen. LÄS MER

 2. 2. En analys av mesostrukturella variationer i Stockholmslera med avseende på vattenkvot, konflytgräns och lerhalt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tove Florén; [2019]
  Nyckelord :clay content; water content; liquid limit; clay; structural variations; lerhalt; vattenkvot; konflytgräns; lera; strukturella variationer;

  Sammanfattning : När geotekniska laborationsanalyser utförs undersöks ofta kolvprover från olika djup som får representera marken vid det djupet provet är taget. I ett homogent lerskikt kan denna punkt antas vara representativ. I en icke-homogen lerjord, till exempel i varvig lera, skulle denna punkt kunna infalla i en icke-representativ variation. LÄS MER

 3. 3. Årsta 4-9

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tuula Kemppainen; [2018]
  Nyckelord :School; Elementary school; Årsta; Stockholm; Architecture; Rammed earth; Adobe; Skola; Grundskola; Årsta; Stockholm; Arkitektur; Stampad lerjord; Lera;

  Sammanfattning : En grundskola för barn i årskurserna 4 till 9 i stadsdelen Årsta i Stockholm. Skolan är placerad i anslutning till ett nybyggt bostadsområde vid Årstafältet. Skolan ska inhysa drygt 500 elever och även innehålla en offentlig del med idrottshall. LÄS MER

 4. 4. Strukturkalkens inverkan på såbäddens aggregategenskaper : en studie inriktad på strukturkalkning av lättleror

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hjalmar Tindberg; [2018]
  Nyckelord :strukturkalk; kalk; lättlera; lerjord; aggregatstabilitet; marklära; limestone; structure lime; aggregate stability; loamy clay soil;

  Sammanfattning : Kalkning är en åtgärd som bidrar till att förbättra åkerjordens beskaffenhet och höja grödors avkastningspotential. Det finns flera olika typer av kalkning. Ett exempel är traditionell kalkning som syftar till att höja pH i jorden genom tillförsel av kalkstensmjöl. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fanny Hellström; [2016]
  Nyckelord :trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. LÄS MER