Sökning: "lesbiska föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden lesbiska föräldrar.

 1. 1. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER

 2. 2. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 3. 3. Ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung : Reflektioner från unga vuxna tillkomna genom könscellsdonation och/eller uppvuxna i regnbågsfamiljer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Julia Salomonsson; [2018]
  Nyckelord :Rainbow families; LGBT-families; gamete donation; sperm donation; assisted reproductive technology; donor insemination; conception; genetic origin; parenting; donor; lesbian parents; multi-parent families; parental legislation; legal parent; legal guardian; heteronormativity; children’s perspectives; family studies; thematic analysis; qualitative research.; Regnbågsfamilj; regnbågsbarn; könscellsdonation; spermiedonation; assisterad befruktning; könscellsinsemination; tillblivelse; genetiskt ursprung; föräldraskap; donator; lesbiska föräldrar; flerföräldrafamilj; föräldralagstiftning; rättslig förälder; vårdnadshavare; heteronormativitet; barnperspektiv; familjeforskning; tematisk analys; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats har ämnat undersöka ungdomars och unga vuxnas perspektiv på och upplevelser av föräldraskap och genetiskt ursprung samt aktuell föräldralagstiftning. Examensuppsatsen ämnar vidare utgöra underlag för en rapport som beaktas i en statlig utredning som handlar om att se över aktuella regler kring fastställande av rättsligt föräldraskap. LÄS MER

 4. 4. Två blivande föräldrar : En kvalitativ studie om lesbiska kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Olsson; Cajsa Öhrbom; [2017]
  Nyckelord :maternity care; lesbian; experience; qualitative; mödrahälsovård; lesbisk; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och barnmorskans stödjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Zupanc; [2017]
  Nyckelord :Lesbiska; Upplevelse; Föräldrar; Medmamma; Barnmorska;

  Sammanfattning : Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. LÄS MER