Sökning: "lesbiska kvinnor i litteraturen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lesbiska kvinnor i litteraturen.

 1. 1. Går det att hitta lesbiska kioskromaner på svenska folkbibliotek? : Ett diskursanalytiskt perspektiv på en osynlig genre

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Camilla Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Pulp literature; Lesbians in literature; Taste in literature; Public services libraries ; Discourse analysis--Social aspects; Populärlitteratur; lesbiska kvinnor i litteraturen; smak estetik ; folkbibliotek; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how Swedish public libraries approach and regard lesbian pulp fiction as a genre, from both a historical and modern perspective, and also to visualize and critique the surrounding discourses that influence the perception and reception of the genre. The method is twofold and consists of qualitative interviews as well as discourse analysis inspired by Foucault. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste" : Det kvinnliga medborgarskapets och författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Krantz; [2013]
  Nyckelord :Birgitta Stenberg; Kärlek i Europa; Queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har dels varit att undersöka Kärlek i Europa utifrån frågan om kvinnligt medborgarskap förstått som en normerande livslinje. De karaktärer som Birgitta bebodde världen med i Stockholm har studerats som exempel på hur det kvinnliga medborgarskapets livslinje etableras som den väg Birgitta förväntas vandra. LÄS MER

 3. 3. Komma ut. en kvalitativ undersökning av lesbiska och bisexuella kvinnors komma-ut-process

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie-Charlotte Feiff; [2008-06-30]
  Nyckelord :Kultur; Homosexualitet; Komma-ut;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att jag vill beskriva och analysera homosexuellas komma-ut-processer. Datainsamlingsmetoden som använts är intervjucitat med kvinnor från den skrivna litteraturen, Lesbisk identitet, Dubbelliv och Komma ut, samt livsvärldsbaserade temaintervjuer med tre av mina vänner. LÄS MER