Sökning: "lessor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet lessor.

 1. 1. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER

 2. 2. Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniyal Askarnia; Alexander Fahlstad; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasegivare; leasetagare; operationell leasing; finansiell leasing; right-of-use assets; soliditet; skuldsättningsgrad; EBITDA-marginal; ROE; ROA; IAS 17; IFRS 16; lessor; lessee; operational leasing; financial leasing; right-of-use assets; solidity; leverage; EBITDA margin; ROE; ROA;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The previous leasing standard IAS 17 met criticismsince lessees have been able to classify their leases as either operational or financial. Thisoption reduced the comparability for the users of the financial reports, which increased therisk of misinterpreting the financial information. LÄS MER

 3. 3. IFRS16 - Leases

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Göthlin; Nicole Rigogianis; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing; Site leasehold right; Valuation; Financial Ratios; IFRS 16; Leasing; Tomträtt; Värdering; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Från och med den 1 januari 2019 infördes den nya internationella redovisningsstandarden IFRS 16 - Leases och ersätte den gamla standarden IAS 17 - Leases. Klassificeringen av leasingavtal mellan operationella och finansiella enligt IAS 17 - Leases har kritiserats för att ha skapat ett incitament för företag att redovisa leasingavtal som operationella och således undvika att kapitalisera kontrakten i balansräkningen som en leasingtillgång respektive leasingskuld. LÄS MER

 4. 4. Räntebegreppet – framgent förlegat eller alltjämt allmängiltigt? - En studie av räntebegreppet och leasingavtal i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Svante Karlström; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; leasingavtal; räntebegreppet; Företagsskattekommittén; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish income tax law’s definition of income is built on the concept of a net income from which a deduction has been made. Deductions shall be made for expenses that have been necessary for acquiring and maintaining income, and for interest expenses and capital losses. LÄS MER

 5. 5. Kapitalisering av operationell leasing – en konsekvens av IFRS 16

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Albin Bergholm; Fatijon Islami; [2017]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; capitalization; operating leases; valuation; transition; ratios; IFRS 16; IAS 17; kapitalisering; operationell leasing; värdering; övergångsbestämmelser; nyckeltal;

  Sammanfattning : Den internationella redovisningsstandarden för leasingavtal, IAS 17 Leasingavtal, harkritiserats för att den möjliggör för företag att redovisa utanför balansräkningen genomoperationell leasing. Det har länge förts diskussion kring redovisningen av operationellaleasingkontrakt och om de representerar en rättvisande bild. LÄS MER