Sökning: "letar"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet letar.

 1. 1. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 2. 2. "Var det bättre förr?" -En kvalitativ studie om smarttelefonanvändning och dess påverkan på sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alfred Domberg; Edvin Wettéus; [2020]
  Nyckelord :Smartphone; smartphone usage; screen time; social relationship; social media;

  Sammanfattning : Smartphones seem to take increasingly bigger place in people's lives, and surveys show that the usage is more frequent amongst elders than ever before. Today, almost the entire population in Sweden is using a smartphone. With that comes new possibilities, but also new challenges. LÄS MER

 3. 3. ⚫ : jag letar efter dansen i min kropp

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Hanna Åhs; [2020]
  Nyckelord :Dans; kropp; röst; mod; skam; konstnärlig självreflektion; konstnärliga gränser;

  Sammanfattning : ”… Det regnar blötsnö. Jag står högst upp på taket. Jag är bararmad. Pälsmössan skyddar mig. LÄS MER

 4. 4. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 5. 5. Capturing customer value with product service systems. : A case study at Xylem Inc.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HILDA HULTENBERGER; [2019]
  Nyckelord :Product service systems PSS ; Servitization; Customer value.; Produkt- och tjänstesystem; Tjänstefiering; Kundvärde.;

  Sammanfattning : Competition among original equipment manufacturers are increasing and firms are looking for new ways to compete without dumping the prices. A growing approach is to move from selling traditional products into solutions with a combination of product and services by offering product service systems (PSS). LÄS MER