Sökning: "letzén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet letzén.

 1. 1. Att arbeta språkutvecklande i heterogent språkliga barngrupper. : en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gustafsson Kristina; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att söka förståelse för förskollärares reflektioner och strategier kring språkutveckling i heterogent språkliga bargrupper. I forskning framhävs vikten av att det finns en positiv inställning och attityd till flerspråkighet i samhället och att barn får använda sig av sina olika språk som resurs i förskolans aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan kontorsplatsers täthet och aspekter i kommunikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jessica Dehmer; Johanna Letzén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare studier har uppvisat varierande resultat vad gäller arbetsplatsens utformning och samband med kommunikation. Faktorer som täthet och kontorstyp har visat sig ha samband med kommunikationsmönster på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Ger svensk rätt ett tillräckligt skydd för personuppgifter vid anlitandet av molntjänster?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elisabeth Letzén; [2012]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Etablierung in Russland: Risiken, Probleme und

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Gunnars; Maria Wållberg; [2008]
  Nyckelord :Russland; Etablierung; Risiken; kulturelle Unterschiede; Probleme; Ryssland; etablering;

  Sammanfattning : In den letzen Jahren hat die Internationalisierung von schwedischen Unternehmen kräftig zugenommen. Die Internationalisierung ist wichtig für das Wachstum eines Unternehmens geworden und manche nutzten es sogar als Überlebensstrategie. LÄS MER

 5. 5. Volatilitetsmodeller - En utvärdering av prestation enligt Model Confidence Set

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Letzén; Tomas Johansson; [2008]
  Nyckelord :volatilitet; STIBOR; Model Confidence Set; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att med hjälp av Model Confidence Set (MCS) finna de bättre presterande modellerna bland de mest ”kända” och undervisade volatilitetsmodellerna. Vidare har vi även rankat dessa modeller inbördes. LÄS MER