Sökning: "leva med als"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden leva med als.

 1. 1. "Det är märkligt att bo i en sjuk kropp" : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om hur personer med ALS upplever sin sjukdom och livssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sundgren; Hibaq Abdirisaq; [2021]
  Nyckelord :ALS; innehållsanalys; kvalitativ; självbiografier; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS drabbar drygt 200 människor i Sverige varje år. Trots detta är förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen otillräcklig. Forskningen som finns är begränsad och för att kunna ge personer med ALS en adekvat vård är det viktigt att förstå hur det är för dem att leva med sin sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Att gå hand i hand med döden: En kvalitativ litteraturstudie om ALS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Minh Nghiep Nguyen; Olivia Wärmlöv; [2021]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateral skleros; ALS; kvalitativ; patientens upplevelse; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är än så länge en obotlig sjukdom som årligen drabbar omkring 250 personer i Sverige. Sjukdomen innebär ett successivt försvagande och förtvining av kroppens muskler då nervcellerna som styr musklerna dör. Den som drabbas avlider oftast inom fem år. LÄS MER

 3. 3. Att leva med sjukdomen ALS. : En innehållsanalys baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lena Almlie; [2021]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; biografier; resurser; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att leva med ALS : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tuan-Aida Pohniluemaeh; Alidad Rezai; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med ALS : En kvalitativ studie med bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Glikeria Fernå; Mattias Ström; [2021]
  Nyckelord :ALS; blogs; experiences; nursing; quality of life; ALS; bloggar; erfarenheter; Livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 200 personer av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS). Sjukdomen är progressiv med aggressiva och allvarliga symtom vilket resulterar i en generell överlevnadstid på upp till fem år. Den behandling som ges är symtomlindrande och palliativt syfte då sjukdomen saknar botemedel. LÄS MER