Sökning: "levande kulturlandskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden levande kulturlandskap.

 1. 1. ”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Österberg; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; företagsekonomi; konkurrensrätt; rättsekonomi; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. LÄS MER

 2. 2. Post-human Intersections - Place-writing, Species & Enabled Landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Malin Rönnerfalk; [2016]
  Nyckelord :Post-humanism; rammed earth; horses; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Post-humanistiska teorier ifrågasätter det med mänskligheten centraliserade perspektiv med vilket vi människor lever och upplever, beskriver och utformar världen. I ett posthumanistiskt perspektiv är natur kultur. Jord och djur är mer än resurser. Alla arter, och alla individer inom alla arter, är aktörer och subjekt. LÄS MER

 3. 3. Idén som arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ulrika Johansson; [2014]
  Nyckelord :kulturarv; levande kulturlandskap; idéarv; förvaltning; Södra Ölands odlingslandskap; Björnlandets nationalpark; Ekskogen på Visingsö;

  Sammanfattning : Det vi väljer att bevara som ett kulturarv baseras på samhällets värderingar och ideal. Kulturarv är ett val och även när det kommer till själva förvaltningen finns flera olika vägar att välja på. LÄS MER

 4. 4. Skärgårdsutveckling Hasselö och Sladö : Hur ska skärgården kunna leva vidare och bli en attraktiv boendemiljö?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Ann-Mari Lopez; Matilda Wirebro; [2006]
  Nyckelord :Skärgårdsutveckling; skärgård; rekreation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Vårt examensarbete är en studie av två öar vid namn Hasselö och Sladö som ligger i Mellanskärgården utanför Västervik och Loftahammar. Hasselö och Sladö ingår i en glesbygdsskärgård som under de senaste decennierna drabbats hårt av avfolkning. LÄS MER