Sökning: "levd kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden levd kropp.

 1. 1. Förlängande rörelser. En livsvärldsstudie om kroppslig vakenhet hos en grupp elevassistenter på en anpassad gymnasieskolas individuella program

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Hellqvist; [2023-11-08]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; levd kropp; horisont; relation; anpassad gymnasieskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien följer en specifik grupp elevassistenter och elever på en anpassad gymnasie skola, individuellt program. Syftet är att undersöka hur elevassistenternas samspelande arbete gestaltar sig i relation till de egna eleverna, vilket i sin tur ses som en del av elevernas förutsättningar för lärande. LÄS MER

 2. 2. Att leva med amyotrofisk lateralskleros : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Moa Olsson; Amanda Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; ALS; erfarenheter; levd kropp; patient;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den sargade kroppen : En kvalitativ litteraturstudie om patientens upplevelser av amputation i nedre extremiteter till följd av vaskulära komplikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Machata; Pernilla Niklasson; [2023]
  Nyckelord :Amputation av nedre extremiteter; kvalitativ litteraturöversikt; levd kropp; lidande; livsvärld; upplevelser; perifer vaskulär sjukdom; diabetes mellitus;

  Sammanfattning : Bakgrund: En amputation är ett livsförändrande ingrepp som orsakar ett stort lidande och påverkar individens livsvärld och levda kropp. Amputationer av nedre extremiteter till följd av vaskulära komplikationer förväntas öka internationellt. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att leva med en tarmstomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Vilma Björkesjö; Mathilda Grahn; [2023]
  Nyckelord :Tarmstomi; Patienter; Erfarenheter; Levd kropp;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi betecknar en artificiell öppning och utgör en förbindelse mellan tarmen och hudytan. En stomi anläggs kirurgiskt och har i avsikt att tömma tarminnehållet manuellt denna väg. För att bemöta och stödja patienter som erhållit en tarmstomi är sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter avgörande i mötet med patienten. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av levd kropp efter att ha genomgåtten hysterektomi, med eller utan samtidig ooforektomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Kaisa Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :hysterektomi; levd kropp; kroppsliga upplevelser; kvinnlighet; förändrad kropp; sexualitet; vårdvetenskap; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Hysterektomi innebär borttagande av livmodern och är idag ett av de vanligaste ingreppen inom kirurgisk gynekologi i Sverige. Indikationer för att genomgå hysterektomi innefattar bland annat svåra blödningstillstånd, smärta, myom, endometrios samt malignitet. LÄS MER