Sökning: "leveraged recapitalization"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden leveraged recapitalization.

 1. 1. The effects of leveraged recapitalizations in private equity portfolio companies

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ali Salehi-Sangari; Oskar Hellqvist; [2014]
  Nyckelord :leveraged recapitalization; private equity; dividend recapitalization; portfolio company;

  Sammanfattning : This paper examines the way in which leveraged recapitalizations (re-issuance of debt) affect private equity portfolio companies. It therefore analyses this type of "transaction" from qualitative and quantitative perspectives. LÄS MER

 2. 2. Leveraged Recapitalizations in the Private Equity Setting

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Ohlsson; [2008]
  Nyckelord :Leveraged recapitalization; private equity; LBO;

  Sammanfattning : This paper investigates the motives behind leveraged recapitalizations in the private equity setting and the circumstances when they are more likely to occur. Whereas previous empirical studies have been biased towards studying the motives for leveraged recapitalizations in the public setting, this thesis is mainly focused on studying the phenomena after a leveraged buyout has occurred i. LÄS MER

 3. 3. Private equity firms : And the management of their portfolio companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carl Ericson; Magnus Forsmark; [2006]
  Nyckelord :Private Equity; LBO; Value adding; leveraged buyouts; corporate governance; recapitalization; Private Equity; LBO; riskkapital; corporate governance; buyouts; företagsuppköp; effektivisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av åttiotalet blev leveraged buyouts, högt belånade företagsuppköp, ett frekvent förekommande företeelse i Amerikanskt näringsliv. Det gigantiska uppköpet av RJR Nabisco är fortfarande omtalat bland världens investerare. LÄS MER