Sökning: "leveranstid"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet leveranstid.

 1. 1. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Marknadsmöjligheter för en ökad cirkularitet av kontorsinredning: - En studie om företag som säljer begagnad kontorsinredning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joosefin Tinglöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den linjära ekonomins framsteg har gett stora konsekvenser på miljön, varför implementeringen av cirkulära och mer resursbesparande affärsidéer efterfrågas. Studien identifierar kontorsmöbler som en aktuell produktgrupp för återanvändning. Idag slängs dock en stor mängd fullt fungerande kontorsmöbler av hög kvalité årligen. LÄS MER

 3. 3. Processflödesanalys av tillverkningsprocessen i syfte att minska leveranstiden

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Frank Salazar Diaz; Hannaneh Hanna Pakdaman; [2021]
  Nyckelord :Process flow analysis; delivery time; throughput time; TOC; bottleneck; capacity constrained resource; kanban; JIT; inventory; WIP; Monitor.; Processflödesanalys; leveranstid; genomloppstid; TOC; flaskhals; kapacitetsbegränsad resurs; kanban; JIT; lager; PIA; Monitor.;

  Sammanfattning : LKAB Mekaniska i Kiruna, Sverige är en ståltillverkare som bland annat producerar avropsartikeln lingenomföring till moderbolaget LKAB. Målet med detta examensarbete är att minska på leveranstiden för sistnämnda artikel. För att åstadkomma detta undersöktes produktionsflödet i affärssystemet Monitor. LÄS MER

 4. 4. An Extended Mental Accounting Model for Green Last Mile Delivery

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Hampus Filipsson; Victor Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Konsumentpreferenser; Grön transport; Mental Accounting;

  Sammanfattning : Background. Several technologies are being developed to reduce emissions to make the transportsector greener. Extensive research has been conducted on the supply side of these technologies, but not as much on the demand side. Objectives. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av PLA-rester från additiv tillverkning genom smältning och extrudering till nytt filament

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sadek Nayel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following report refers to a thesis project at the undergraduate level in innovation and product design, at Mälardalen university. The project has been carried out for Mälardalen University's workshop, which needs a machine that can recycle PLA waste. LÄS MER