Sökning: "leverantörsrevisioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet leverantörsrevisioner.

 1. 1. Etiskt ansvarstagande : Med avstamp i de gap som kan uppstå mellan ett företags uppförandekod och en underleverantörs arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Magnussen; Therese Jakobsen; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; sustainable developement; ethical responsibility; Code of Conduct; value chain; process; work method; CSR; hållbar utveckling; etiskt ansvarstagande; Code of Conduct; värdekedja; leverantörsrevisioner; process; arbetsmetod;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik och ekonomistyrning, 2FE02E, 2FE20E Författare: Therese Jakobsen och Matilda Magnussen Handledare: Petra Andersson Titel: Etiskt ansvarstagande – Med avstamp i de gap som kan uppstå mellan ett företags uppförandekod och en underleverantörs arbetssätt Bakgrund: I dagens samhälle krävs det att företag tar ett större etiskt ansvar och verkar för en hållbar utveckling. Det ansvarsfulla företaget är ett uttryck för det företag som aktivt arbetar med Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Code of Conduct : Orsaker, säkerhetsställande av leverantörers efterlevnad och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Johansson; Minna Petersson; Molly Sandberg; [2014]
  Nyckelord :Code of conduct; efterlevnad; orsaker; säkerhetsställande; leverantörsrevisioner; konsekvenser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Code of Conduct är ett verktyg som används i syfte att förbättra arbete med Corporate Social Responsibility. Det kan beskrivas som en regelsamling för hur företag ska agera i olika situationer och kan ses som ett instrument för att skapa en socialt ansvarsfull kultur. Code of Conduct berör områden som socialt ansvar och miljö. LÄS MER