Sökning: "leverantörsstyrda lager"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden leverantörsstyrda lager.

 1. 1. Påverkande faktorer på lagernivå för leverantörsstyrda konsignationslager

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Måns Persson; Simon Sajland; [2019]
  Nyckelord :Lagernivå; leverantörsstyrda konsignationslager; påfyllnadsstrategi och regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund (principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för leverantörsstyrda lager : En studie om hur leverantörsförhållanden och olika materials egenskaper påverkar VMI.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Westin; Fredrik Olsson Alvebro; [2015]
  Nyckelord :VMI; leverantörsstyrda lager; leverantörsegenskaper; materialegenskaper; lagerstyrning;

  Sammanfattning : I takt med att företagen blir mer globala ökar även konkurrensen och tillverkningsföretag pressas hårdare för att nå lönsamhet. Genom att optimera företagets Supply Chain och utveckla tillverkningens materialförsörjning stärks konkurrenskraften hos företagen. LÄS MER

 3. 3. VMI : Informationsbehov och problem som uppkommer i olika VMI-former

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Ulrika Svensson; Hanna Gunnarsson; [2012]
  Nyckelord :Logistik; Informationsbehov; Kvalitativ forskningsmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen för samarbetet mellan kund och leverantör har under de senaste åren ökat. Ett sätt att arbeta är VMI, Vendor Managed Inventory, leverantörsstyrda lager. I VMI styr leverantören flödet av material till kunders lager. För att möjliggöra detta krävs att parterna delar information. LÄS MER

 4. 4. Reducering av kapital i lager hos Matkompaniet AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Fredrik Carlsson; Jonas Lundström; [2009]
  Nyckelord :kapitalbindning; leverantörsstyrda lager; säkerhetslager; kapitalreducering;

  Sammanfattning : Matkompaniet är en grossist och importör av livsmedel. De köper in produkter från helavärlden men framförallt stora mängder ifrån Asien. Idag har Matkompaniet ett överbelastatlager med för mycket bundet kapital. LÄS MER

 5. 5. VMI - informationsutbyte i koncernrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Erica Lifvenforth; Anna Lindvall; Therese Wrejde; [2007]
  Nyckelord :Vendor Managed Inventory; Leverantörsstyrda lager; VMI; Supply Chain Management; Vendor Supplier Relations; Buyer-Supplier Relationship;

  Sammanfattning : Till följd av marknadens utveckling har beroendet av informationsutbyte och samverkan i olika nätverk ökat. De senaste årtiondenas fokus på informationsutbyte och samarbete ledde till att Supply Chain Management uppstod. LÄS MER