Sökning: "leverantörsvarumärken"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet leverantörsvarumärken.

 1. 1. Svenska mejerier stärker positionerna : incitament för lansering av lågprismjölk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josephine Sallén; [2005]
  Nyckelord :EMV; konkurrens; lågpris; mejerier; mjölk; varumärken;

  Sammanfattning : The competition in the milk industry has increased during the last couple of years. This is a result of the trade barrier that dissolved when Sweden entered the European Union. The membership signifies an increased internationalization for the dairies, which has also increased the existence of low price chains in the Swedish food market. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensstrategier mot egnavarumärken ur ett leverantörsperspektiv - en empirisk studie på svenska dagligvarumarknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Larsdotter; Henrik Nilsson; Carina Ralvert; [2004]
  Nyckelord :Egnavarumärken; konkurrensstrategier; leverantörsvarumärken; grossist; leverantör; emv.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Då det finns begränsad forskning om hur leverantörer agerar mot egna varumärken i Sverige är syftet med denna uppsats att klargöra vilka strategier svenska leverantörer använder sig av för att konkurrera med grossisters egna varumärken. Syftet är också att förstå hur och varför de använder strategierna samt att se om det finns någon skillnad mellan företag i olika storlekskategorier. LÄS MER

 3. 3. Promotionstrategier och varumärkeskapital: en jämförande studie av EMV och LMV

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Bernroth; Charlotta Wendt; [2004]
  Nyckelord :Egna varumärken; leverantörsvarumärken; varumärkeskapital; promotionstrategier; EMV; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandelns återförsäljare och leverantörer använder sig av annonsering för att bygga varumärkeskapital och jämföra dem. Detta syfte uppnås genom att besvara de frågeställningar vi presenterat under frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Dagligvaruandelns egna varumärken och dess marknadsstrukturella konsekvenser på den svenska marknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Ulver; [2003]
  Nyckelord :Handelns egna varumärken EVM ; Marknadsandelar; Prisnivå; Promotion; Differentieirng; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka eventuella samband mellan EVM-förekomst och de marknadsstrukturella faktorernas prisnivå, prispromotion samt differentiering och diskutera vilka konkurrens- och konsumentsrelaterade konsekvenser dessa eventuella samband kan tänkas få. Slutsats: Resultaten visar inte på några samband mellan huvudvariabeln, EVM’s marknadsandelar, och prisnivå. LÄS MER