Sökning: "leverdonation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet leverdonation.

 1. 1. Att ge bort en del av sig själv : En litteraturstudie om levande njur- och leverdonation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johanna Borgsten; Oscar Andersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att ge liv och hälsa : Upplevelser av att vara levande donator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Jennerhed; Jimmy Johansson; [2009]
  Nyckelord :levande donator; njurdonation; leverdonation; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Vissa livshotande sjukdomar i njure och lever kan idag behandlas genom att organ eller delar därav tas från levande friska donatorer och ges till en svårt sjuk mottagare. Donatorn kan alltså rädda livet på en annan människa, och bidra till att ge någon hälsa. LÄS MER