Sökning: "levinas"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet levinas.

 1. 1. Beyond the Betrayal of Language : On the Role of Skepticism in Otherwise than Being

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Sara Alma Safije Sheikhi; [2018]
  Nyckelord :levinas; metaphysics; discourse; metaphilosophy; scepticism; language philosophy; ethics; otherism; dialogue; levinas; metafysik; diskurs; metafilosofi; skepticism; språkfilosofi; etik; dialog;

  Sammanfattning : In Otherwise than Being (1974), Levinas asked if and how philosophy could make justice of the concrete ethical meeting by philosophical practice, which is unconditionally conditioned by language. Language, understood as partly situated in being and ontology, is analysed as an appropriation of the other, who is other than being. LÄS MER

 2. 2. "Må de avskyvärda bilderna hemsöka oss" : Bildanalys av fyra starka nyhetsbilder ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Alan Kurdi; Ansvarsmoral; Bildanalys; Diskursanalys; Emmanuel Levinas; Medieetik; Nyhetsfoto; Omran Daqneesh; Semiotik; Starka nyhetsbilder; Syriska inbördeskriget; Titta inte bort;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder. LÄS MER

 3. 3. Levinas, det feminina : Kritisk analys av det feminina i Levinas

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christina Fridare; [2017]
  Nyckelord :Levinas; Katz; the feminine; the other; the ethical relation; Levinas; Katz; det feminina; den andre; den etiska relationen;

  Sammanfattning : Flera feministiska tolkare har anmärkt att i Emmanuel Levinas i sin filosofi använder ordet feminin på ett sätt som skapar förvirring. I en första läsning verkar det som om han menar kvinnor. Han beskriver dem som tysta, mystiska och utan att ingå i den etiska relationen. LÄS MER

 4. 4. THE BIOPOLITICS OF DOMESTIC WORK AND THE CONSTRUCTION OF THE FEMALE 'OTHER' : REIMAGINING SPACES, LABOR, AND REPRESENTATIONS OF LIVE-IN DOMESTIC WORKERS IN FILM

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Zoi Kourtoglou; [2017]
  Nyckelord :Cinema; biopower; biopolitics; maids; Antonio Negri; Michael Hardt; domestic space; heterotopia; Michel Foucault; immaterial labor; resistance; Emmanuel Levinas;

  Sammanfattning : Representations of female characters in cinema have the effect of othering the female in front of the viewer’s gaze. Women’s characters are constructed along the lines of their gender and race difference. LÄS MER

 5. 5. Den andre förpliktigar mig : Om betingelser för lärande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Urban Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Lärande i organisationer; rum för lärande; praktisk kunskap; fronesis; Jag-Du; den andre; kunnande-i-handling; reflektion-i-handling; pedagogisk processledare;

  Sammanfattning : Denna essä avser att reflektera det mellanmänskliga mötet som förutsättning för att skapa ett rum för lärande i ett organisatoriskt sammanhang. Essän utgår från ett dilemma där jag låter mötet mellan mig som pedagogisk processledare och deltagare bilda utgångspunkt för en reflektion om betingelser som avgör hur ett läranderum blir till. LÄS MER