Sökning: "levinas"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet levinas.

 1. 1. Den undervisande Andre : Den undervisande relationen i Filemonbrevet urett levinasianskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anders Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Didactic relationship; Levinas; intentionality; teacher; teaching; conversation; Saying; the Other; face; relationality; asymmetrical relationship; ethical Subject; substitution; Paul; Philemon; Onesimus.;

  Sammanfattning : The main purpose of the present essay is, based on Emmanuel Levinas’s ethics of responsibility,to gain new knowledge about the teaching relationship and the relationship between the selfand the Other in that relation. The overarching question in this essay is what characterizes theteaching relationship in the Epistle to the Philemon from a Levinasian perspective. LÄS MER

 2. 2. "Om du klipper bort våra ansikten syns ju inte våra skratt!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Agné; [2021]
  Nyckelord :Praktisk kunskap; förskola; pedagogisk dokumentation; Skolplattformen; digitala verktyg; barns inflytande; meningsskapande; New Public Management; kvalitet i förskolan;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga essän syftar till att undersöka hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen och hur mötet med ett sådant system kan bidra till att omforma mötet mellan förskollärare och barn. Utgångspunkten är en gestaltad situation från när förskolebarn riktade kritik mot fotodokumentation från en aktivitet de deltog i, som skapats i enlighet med Skolplattformens regelverk. LÄS MER

 3. 3. Det är svårare att kallpratsröra sig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Wiknertz; [2020]
  Nyckelord :Autenticitet; Förskollärarrollen; Kroppslig kommunikation; Sjukhusclown; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kommunikation mellan förskollärare och barn. Sjukhusclowner är en yrkesgrupp med expertis inom kroppslig kommunikation. Därför har jag använt mig av sjukhusclowners erfarenheter av kroppslig kommunikation och dess betydelse för interaktioner med barn. LÄS MER

 4. 4. Människan i montern : Om museipublikens inställning till mänskliga kvarlevor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alma Aspeborg; [2020]
  Nyckelord :Museums; Human remains; Skeletons; Visitor experience; Ethnography; Phenomenology; Multiple ontology; Ethnology; Museology; Museum; Mänskliga kvarlevor; Skelett; Besökarperspektiv; Etnografi; Fenomenologi; Multipel ontologi; Etnologi; Museologi;

  Sammanfattning : This study focuses on the attitudes of museumgoers toward the exhibition of human remains in modern Swedish museums. More specifically, it deals with how their attitudes toward remains are shaped and informed by museums’ materiality and institutionalized authority, whether they think of remains as humans or objects, as well as how these dead bodies ultimately become culturally meaningful to us who are still alive. LÄS MER

 5. 5. Vänta, lyssna, nu kan du berätta : En kvalitativ undersökning om förskolepersonalens uppfattningar och strategier kring konflikthantering i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nagham Ibrahim; Flore Cours-Mach; [2020]
  Nyckelord :konflikt; kommunikation; förskolepersonal; förskola; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur förskolepersonal i förskolan upplever och förhåller sig till arbetet med konflikthantering barn emellan. Undersökningen tog stöd i det postmoderna perspektivet och framför allt i Lévinas teori. LÄS MER