Sökning: "levinas"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet levinas.

 1. 1. Learning from the other : Dialogues with unaccompanied refugee children about barriers and possibilities for health and participation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Tornée Bergström; [2020]
  Nyckelord :learning; health; illness; the other; unaccompanied refugee children; everyday life; dialogue; direct scribing; belonging; othering; categorization; dislocation; phenomenology; hermeneutics; pragmatism;

  Sammanfattning : As a departure for the study, statistics regarding the increased experiences of illness, especially psychic, among children and youth, were presented. With inspiration from Maxwell´s (2013) interactive design, and guided from the perspectives of phenomenology, hermeneutics, and pragmatism, the study was placed into the lived everyday world of the participants. LÄS MER

 2. 2. Etikens Pathos : En undersökning av begärsbegreppet i Emmanuel Levinas Totalitet och oändlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Spånberg; [2019]
  Nyckelord :Levinas; Derrida; Ethics; Intersubjectivity; Phenomenology; Desire; Levinas; Derrida; Etik; Intersubjektivitet; Fenomenologi; Begär;

  Sammanfattning : In this essay, I examine the conception of metaphysical desire as understood by Emmanuel Levinas within his work Totality and Infinity. The main problematic of the work is whether a relationship with an absolute Other, understood as a positive infinity, that is posited beyond the realm of the I, is possible, or whether the totality of the same is inevitable. LÄS MER

 3. 3. Aleksijevitj och krigets kvinnor : En genusperformativ undersökning av Kriget har inget kvinnligt ansike av Svetlana Aleksijevitj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Nora Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Aleksijevitj; Alexievich; WWII; new journalism; women; war studies; gender; performativity; Judith Butler; Soviet Union; Aleksijevitj; Alexievich; WWII; new journalism; kvinnor; krigsstudier; genus; performativitet; Judith Butler; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : This essay examines gender construction in the Soviet Union army and the female experience of World War II, based on the extensive journalistic research done by Svetlana Alexievich as accounted for in The unwomanly face of war. The nature of Svetlana’s work brings to attention a theory of ethics by Emmanuel Levinas, which is derived from the face-to-face encounter with the Other and its alterity. LÄS MER

 4. 4. Monstruosidad, otredad y proceso de humanización en las reelaboraciones del minotauro de Borges y Cortázar : Un estudio comparativo de las obras “La casa de Asterión” y Los reyes

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Julián Zumpano Coacci; [2019]
  Nyckelord :Monstrosity; otherness; minotaur; Borges; Cortázar; Levinas; Monstruosidad; otredad; minotauro; Borges; Cortázar; Levinas;

  Sammanfattning : El objetivo general de nuestro trabajo pasa por ocuparse de la figura del minotauro en las reelaboraciones propuestas por Borges, con su cuento “La casa de Asterión”, y por Cortázar, con su pieza teatral Los reyes, en relación a los conceptos de monstruosidad y otredad y a la ética del humanismo del otro hombre presentada por Levinas. Se trata de un estudio comparativo en donde se analizará tanto el mito clásico del minotauro como también estas dos versiones surgidas al sur del continente americano. LÄS MER

 5. 5. Hospitality Fostering Integration : Reassessing Hospitality in Migration Ethics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Lois Lindholm; [2019]
  Nyckelord :hospitality; integration; migration ethics; Kant; Derrida; Levinas; virtue ethics; courage; humility; patience;

  Sammanfattning : This thesis analyses the concept of hospitality in the context of migration ethics. The underlying philosophical ideas of Kant, Levinas and Derrida are outlined and critically discussed. LÄS MER