Sökning: "levnadsvaneförändringar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet levnadsvaneförändringar.

 1. 1. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 2. 2. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 3. 3. Vägen framåt med prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Holker; Sarah Lundberg Barthel; [2020-08-05]
  Nyckelord :Prediabetes; patienter; erfarenhet; beskrivning; stöd; levnadsvaneförändringar; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en globalt utbredd folksjukdom som ökar världen över.Mörkertalet anses vara stort och en stor del av befolkningen har odiagnostiserad typ 2diabetes under många år innan upptäckt. Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till typ 2diabetes och därmed de komplikationer som är kopplade därtill. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av levnadsvaneinterventioner för personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hagström; Kristina Svensson; [2018]
  Nyckelord :experience; lifstyle change interventions; relatives; nursing; schizophrenia; erfarenhet; levnadsvaneintervention; närstående; omvårdnad; schizofreni;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med schizofreni lider av fysisk ohälsa som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, med risk för en för tidig död som följd. För att förbättra den fysiska hälsan hos personer med schizofreni behövs mer kunskap om vilka insatser sjuksköterskan kan vidta beträffande levnadsvaneförändringar. LÄS MER

 5. 5. Hypertoni och motiverande samtal-Distriktssköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Osbeck; Agneta Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Distriktssköterska; upplevelser; motiverande samtal; hypertoni; levnadsvaneförändringar; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har mer än 1,8 miljoner människor hypertoni. Högt blodtryck klassas därmed som en folksjukdom och innebär en riskfaktor för att utveckla allvarliga sjukdomstillstånd. En del av distriktssköterskans arbete innebär preventivt folkhälsoarbete. LÄS MER