Sökning: "lexical coverage"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lexical coverage.

 1. 1. Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. LÄS MER

 2. 2. Grammatical Error Correction for Learners of Swedish as a Second Language

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Martina Nyberg; [2022]
  Nyckelord :grammatical error correction; swedish; machine translation; language modeling; machine learning;

  Sammanfattning : Grammatical Error Correction refers to the task of automatically correcting errors in written text, typically with respect to texts written by learners of a second language. The work in this thesis implements and evaluates two methods to Grammatical Error Correction for Swedish. LÄS MER

 3. 3. Amammerɛ ne Amanneɛ: Towards the indigenisation of the sociology of law concept of norms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Thomas Labik Amanquandor; [2020]
  Nyckelord :Amammerɛ; Amanneɛ; Norms; Ashanti; Akan; Twi; Social control; Ghana; Sociology of law; Norm perspective; Saayɔ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global coverage of sociology of law (SoL) has remained limited to the Western world, due to the difficult and problematic application of its current theories and concepts in non-Western societies. Thus, the sociology of law norm concept was studied in relation to the culture of Ashanti people of Ghana. LÄS MER

 4. 4. The comprehensibility of reading texts in National Tests in English. A quantitative study of Swedish EFL learners’ vocabulary size and lexical coverage

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yaran Kakaee; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has indicated a positive correlation between vocabulary size and reading comprehension (Grabe, 2009; Hu & Nation, 2000; Laufer, 1989; Laufer, 1992; Stæhr, 2008). Over the past decade, statistics have shown that Swedish upper secondary learners of English as a foreign language (henceforth EFL) are less proficient in reading comprehension as opposed to other language skills in the Nationals tests (NTs). LÄS MER

 5. 5. Colexification and semantic change in colour terms in Sino-Tibetan and Indo-European languages

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Kajsa Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :colour terms; semantic change; etymology; lexical semantic change; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Colour terms is a highly interesting field when investigating linguistic universals and how language vary cross-linguistically. Colour semantics, the investigation of the meaning of colour, consists in largely of two opposing sides: the universalists, proposing that colour terms are universal (Berlin & Kay 1969) and the relativists claiming a variation in meaning cross-linguistically (Wierzbicka 2008). LÄS MER