Sökning: "lexikaliserade fraser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lexikaliserade fraser.

 1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 2. 2. Close shoots no rabbit : En studie av idiomförståelse hos gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fia Helleberg; [2018]
  Nyckelord :idiom; lexikaliserade fraser; fraseologi; skolungdomar; genus; lingvistik;

  Sammanfattning :  Det övergripande syftet med denna studie var att granska gymnasieskolungdomars generella förståelse av idiom. Vidare syftade studien även till att analysera eventuella skillnader utifrån kön samt även gymnasieprograminriktning. LÄS MER

 3. 3. Bestämd eller obestämd form : En studie i bestämdhet bland svenskstuderande i Polen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karl Qureshi; [2015]
  Nyckelord :bestämdhet; felanalys; polska; species; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka bruket av bestämdhet bland svenskstuderande i Polen och försöka utröna hur och i vilken grad deras bruk avviker från normen. För att få en holistisk bild av fenomenet har även normriktiga former tagits i beaktning. LÄS MER

 4. 4. Kniven i lådan. En undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Ehrlemark; [2013-09-13]
  Nyckelord :konstruktikon; konstruktionsgrammati; lexikaliserade fraser; idiom 2;

  Sammanfattning : Specialarbete 7,5 hpSvenska spraket, Fortsättningskurs SV1203 VT 2013Handledare: Filippa Lindahl.... LÄS MER

 5. 5. Gå på knäna, vaddå, krypa eller? : Om idiomförståelse hos elever i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska

  Författare :Lotta Nolemo Lundgren; [2009]
  Nyckelord :idiom; idiomatiska uttryck; kroppsdelsidiom; lexikaliserade fraser; idiomförståelse;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om metaforiska lexikaliserade fraser, alltså idiom. Det primära syftet är att ta reda på huruvida elever i grundskolans senare år förstår idiom. Ett sekundärt syfte är att se om det finns idiomförståelseskillnader mellan elever som lever i olika delar av samhället. LÄS MER