Sökning: "lexikaliserade partikelverb"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lexikaliserade partikelverb.

 1. 1. Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter : En jämförande studie ur ett andraspråksperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Hyllander; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ord; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans ämne svenska som andraspråk förväntas inte eleverna kunna tillgodogöra sig litteraturhistoriska kunskaper i samma mån som eleverna i ämnet svenska. I stället betonas skönlitteraturens roll som språkligt verktyg. LÄS MER

 2. 2. Vuxna inlärares användning av löst sammansatta partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Searle; [2015-07-06]
  Nyckelord :partikelverb; ordförråd; svenska som främmande språk svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136 15 hpSvenska som andraspråkVT 2015Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 3. 3. Ska vi börja med att lägga av? En granskning av två testtyper för att mäta andraspråksinlärares behärskning av några snarlika partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Håkan Westman; [2013-06-27]
  Nyckelord :partikelverb; ordförbindelser; svenska som andraspråk; testmetoder;

  Sammanfattning : Fördjupningsuppsats, 15 hpSvenska som andraspråkFördjupningskurs 61-90 hp, SSA 136Vt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 4. 4. Partikelverb – hur svåra är de? En undersökning om frekvensförhållandena mellan förstaspråkselever och andraspråkselever avseende bruket av partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lisa Thorén; [2012-10-29]
  Nyckelord :partikelverb; ordförrådet; metaforer;

  Sammanfattning : Att ha ett rikt ordförråd och kunna känna att man kan ge uttryck för vad man vill säga är naturligtvis mycket viktigt för alla människor. Men ordförrådet upplevs ofta som en begränsande faktor av elever med svenska som andraspråk, även när de har nått en avancerad språkfärdighetsnivå. LÄS MER

 5. 5. Lösa förbindelser. Andraspråksinlärares förståelse av olika typer av partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viveka Winqvist; [2010-06-24]
  Nyckelord :partikelverb; andraspråksinlärning; ordinlärning;

  Sammanfattning : Lösa förbindelser, eller partikelverb som de också kallas, är en av deföreteelser i svenska språket som även på avancerad nivå vållarsvårigheter, såväl när det gäller användning som förståelse. Dennastudie presenterar vad ett partikelverb är, vilka svårigheter som ärförknippade med partikelverben och berör även några intressantaaspekter kring partikelverbens semantik. LÄS MER