Sökning: "lgbt lesbian"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden lgbt lesbian.

 1. 1. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Nyckelord :heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... LÄS MER

 2. 2. Psykologers kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-personer : En kvantitativ studie med utvärdering av ett självskattningsformulär i svensk hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linus Frimodig; Kajsa Tenglid; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; self-assessment; evaluation; LGBT-DOCSS; clinical skills; psychologists; health care; hbtq; självskattningsformulär; utvärdering; LGBT-DOCSS; kliniska färdigheter; psykolog; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syftet var att översätta och påbörja utvärdering av självskattningsformuläret The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) i ett urval av psykologer inom hälso- och sjukvården; detta för att kunna undersöka deras kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-klienter/patienter. Översättning av LGBT-DOCSS genomfördes, och påståenden relaterade till queer lades till för att inkludera denna grupp. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av regnbågsföräldrar : Erfarenheter från specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Blomberg; Cecilia Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :sexuella och könsminoriteter; kommunikation; attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att regnbågsfamiljer ibland upplever sig bemötta med heteronormativa värderingar inom barn- och mödrahälsovården. Antaganden görs att föräldrapar ska vara olikkönade istället för samkönade. Transföräldrar upplever att de behövt utbilda vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Fearing the Queer and the War on “Indecency” : Portrayals of LGBT Individuals, and the Struggle for Religious Decorum in Aceh, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Jeanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Acehnese discourse; LGBT; qanun jinayat; Shafi’i Islam; gender; liwath; musahaqah; kodrat; Islam; Aceh; Indonesia; Asian studies; South-East Asia; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014, the sharia-ruled Aceh province of Indonesia legislated bylaw qanun jinayat no.6/2014, which criminalised same-sex acts, and imposed a caning punishment consisting of a hundred lashes if a person was found guilty. LÄS MER