Sökning: "li sandberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden li sandberg.

 1. 1. Adoption of e-Commerce in micro tourism firms located in Umeå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Tatevik Gharibyan; [2016]
  Nyckelord :e-Commerce; micro tourism firms; SMEs; tourism;

  Sammanfattning : A new and an effective Internet business model such as electronic commerce (e-Commerce) has obtained great importance in the tourism industry (Li & Suomi, 2008). e-Commerce has great importance also for small firms. LÄS MER

 2. 2. Jakten på den moraliska kompassen : En kvalitativ studie om implementeringen av skolans grundläggande värden inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Hägg Sandberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe purpose of this study isthat, from a student perspective, study how the implementation of the school's core values ​​based curriculum context is experienced in school activities and the context of physical education.How do the students perceive the basic moral values ​​in school activities and more specifically in physical education?Is there ethical aspects of physical education that can be linked to students' moral fostering and if so, how?MethodThe study's methodological approach is hermeneutic and data collection is therefor equalitative in nature. LÄS MER