Sökning: "liability of foreignness"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden liability of foreignness.

 1. 1. Overcoming Liability of Foreignness within the Vegan Food Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Brun Gustavsson; Taraneh Kianersi-Adegani; [2020-02-13]
  Nyckelord :Plant-based; Vegan food substitutes; Internationalization; Liability of Foreignness; Market knowledge; Network; Market knowledge; Network; Liability of Foreignness;

  Sammanfattning : The world has become more global due to technological changes and industrialization. Thus, the food industry that used to be local has moved towards globalization as well. However, the industry is still strongly influenced by local preferences which makes the internationalization for companies within the food sector difficult. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar digitaliseringen internationaliseringsprocessen för ett International New Venture?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Isaac; Joel Haglund; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; internationalisering; ​ ​International New Ventures​; ​psykiskt avstånd; liability of foreignness; liability of outsidership;

  Sammanfattning : Internationaliseringsprocessen är ett forskningsområde som har studerats under en lång tid. Men många modeller är äldre, tar inte tillräcklig hänsyn till digitaliseringen som fenomen och tar inte hänsyn till mindre bolag. LÄS MER

 3. 3. Vikten av sociala nätverk vid företagsetablering utomlands : En studie av svenska och franska entreprenörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tilda Herrström; Linn Nordenberg; [2020]
  Nyckelord :International entrepreneurship; entrepreneurship; liability of foreignness; opportunity recognition; social networks; Sweden; France; Internationellt entreprenörskap; entreprenörskap; liability of foreignness; opportunity recognition; sociala nätverk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens globaliserade samhälle är länder till stor del sammanknutna ochmarknader betraktas snarare som nätverk av relationer än som klassiska marknader därolika aktörer verkar oberoende av varandra. Existerande forskning utgår i hög grad frånantagandet att små och medelstora företag redan har utvecklade affärsnätverk somsträcker sig över hemlandets gränser vid tidpunkten för internationalisering. LÄS MER

 4. 4. Understanding the Purchase Intention of Consumers towards Airbnb in China From the Perspective of Liability of Foreignness

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jie Chen; Tong Lu; [2020]
  Nyckelord :sharing economy; Airbnb; China; purchase intention; liability of foreignness;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to research the factors influencing the purchase intention of Airbnb in China from the perspective of liability of foreignness. Methodology: This thesis adopts a quantitative approach through a questionnairebased survey among Chinese people. LÄS MER

 5. 5. Barriärer vid internationalisering av ett born digital-företag : En fallstudie på Nordic Business House

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Seeger; Mindy Norström; [2020]
  Nyckelord :Born digitals; liability of foreignness; liability of newness; Barriärer; internationalisering;

  Sammanfattning : Helt digitala bolag antas många gånger inte möta samma typer av barriärer som de som producerar fysiska produkter eller är delvis digitala. Det finns mycket forskning inom internationalisering och barriärer, men sällan med avseende på born digitals, digitala företag med hög digitaliseringsgrad som internationaliserar sig tidigt. LÄS MER