Sökning: "liability"

Visar resultat 6 - 10 av 862 uppsatser innehållade ordet liability.

 1. 6. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 2. 7. Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare iSverige och Sydkorea : En komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Min-jeong Park; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study is a comparative study on Liability of Members of the Board of Directors and the Managing Director in Sweden and South Korea. Since there is no research which has dealt with a comparative study between the rules in Sweden and South Korea, there is ample room for research in this field of company law. LÄS MER

 3. 8. Skadestånds- och konventionsrättslig konformitet : En analys av EKMR:s införlivande i svensk privaträttslig skadeståndsrätt utifrån ett systemteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Magnell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Convention on Human Rights was ratified by Sweden in 1952. Since then it has been made clear that Sweden, as a contracting state, can be held accountable for infringements of its constituent’s human rights. Such a claim can be pursued using two different systems of torts. LÄS MER

 4. 9. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Popovic; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; uppsägning; sjukdom; rehabiliteringsskyldighet; arbetsanpassning; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the employer’s obligation for adjustment interventions and re-employment before a dismissal can take place. The essay will mainly analyse the employer’s responsibility for adjustment interventions and re-employment of ill employees. LÄS MER

 5. 10. Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonathan Demner; [2020]
  Nyckelord :liability; liability to be killed; right to security; enable harm; ethical; rätten till säkerhet; fysisk skada; etik; moral; etisk analys; skada; vapenexport; krigsmaterielexport; försvarsexport; moraliskt tillåtlig; krigsmateriel; deduktiv individualism; fysisk säkerhet; möjliggöra skada; tankeexperiment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER