Sökning: "libanesiska"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet libanesiska.

 1. 1. Šeyef tnen skekīn- Jag Ser Två Knivar. En analys av dual- och pluralanvändning hos libanesiska arvspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Menhem; [2021-09-29]
  Nyckelord :arabiska; Arvspråk; arabiska arvspråkstalare; förstaspråkstalare; libanesiska; dual; plural;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka libanesiska arvspråkstalares användning av dual och plural.Mina frågor är:1. Hur böjer arvspråkstalare dual jämfört med förstaspråkstalare?2. Hur böjer arvspråkstalare plural jämfört med förstaspråkstalare?3. LÄS MER

 2. 2. Av många, en : Decentraliserade protester och avsekterisering i de libanesiska protesterna

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathias Sköldebrand; [2020]
  Nyckelord :Sekterism; avsekterisering; decentraliserade protester; Libanon; Mellanöstern; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I oktober 2019 bröt en serie protester ut i Libanon efter att regeringen föreslagit en skatt på den populära applikationen WhatsApp. Demonstranternas missnöje grundade sig emellertid i ekonomisk misskötsel, korruption och arbetslöshet. LÄS MER

 3. 3. Bolivianska och libanesiska proteströrelser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Schönning; Omar el-Malli; [2020]
  Nyckelord :Medienarrativ; sociala rörelser; Libanon; Bolivia; framing; politiska möjligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mediers makt över nyhetskonsumenters världsbild och i förlängningen över politiken gör dem till en relevant aktör att studera inte bara inom medievetenskap och statsvetenskap i allmänhet, utan också inom internationell politik. I relation till sociala rörelser tar sig denna makt uttryck i en beroenderelation. LÄS MER

 4. 4. ʕAM BIYUKTUB MAʕA L-ʔALAM – HAN SKRIVER TILLSAMMANS MED PENNAN. En avgränsad studie om libanesiska arvspråkstalares prepositionsanvändning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sylvia Ågren; [2018-09-12]
  Nyckelord :arabiska; arvsspråk; arvsspråkstalare; libanesisk dialekt; prepositionsanvändning;

  Sammanfattning : En studie av arvsspråkstalares användning av prepositionerna bi och maʕa i arabiska, libanesisk dialekt. Intervjuer har genomförts med fyra talare där elicitering skett med hjälp av bilder. Resultatet visar att talarna förenklar sin användning genom att överanvända prepositionen maʕa.. LÄS MER

 5. 5. Ämnet idrott och hälsa samt hälsosyn ur lärares perspektiv : - i två Libanesiska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zahra Moussawi; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; Pedagogiska arbetssätt i klassrummet; lärande; Libanon;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och belysa hur ämnet idrott och hälsa undervisas i två Libanesiska skolor och hur hälsosynen ser ut bland grundskolelärare i dessa skolor. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier såsom lärande, behaviorismen, sociokulturellt lärande samt John Deweys aspekter ur ett pedagogiskt perspektiv. LÄS MER