Sökning: "liberal parties"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden liberal parties.

 1. 1. OM LIBERALA PARTIERS (UTEBLIVNA?) VALFRAMGÅNGAR Betydelsen av makro-kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michael Holmberg; [2021-10-11]
  Nyckelord :macro-competence; valence issues; position issues; liberal parties;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines a paradox in the literature of political science, namely the rather weak electoral support for liberal parties in Western Europe. As a starting point, the focus lies on the debate whether it is ideological position (Downs, 1957) or “valence” issues (Stokes, 1963) that mainly decides the electoral outcome. LÄS MER

 2. 2. Islamophobia in the Netherlands: Semi-Structured Interviews with Implementers of Polarization and Radicalization Action Plan 2007-2011

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Farinaz Aryanfar; [2021-07-01]
  Nyckelord :islamophobia; integration; Netherlands; peace and conflict studies;

  Sammanfattning : Islamophobia has been on the in many countries in the past decade. However, not much research has been done on solutions to decrease it. This thesis is a case study of the Dutch Polarization and Radicalization Action Plan (PRAP) projects implemented during 2007-2011. LÄS MER

 3. 3. Socialdemokrater, liberalkonservativa eller bara EU-vänner? : En studie av ideologi och konflikt iriksdagsdebatter om EU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Bergsten; [2021]
  Nyckelord :Ideologies; ideological conflict; European Union; Social Democratic Party; Moderate Party;

  Sammanfattning : National debates on European Union politics have long been viewed as a consensus-oriented activity. This applies especially to big mainstream parties, both to the center-left and the center-right. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER

 5. 5. Liberal vändning, Hur och varför har Liberalernas valmanifest ändrats inför valet 2018 - en jämförande analys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noa Persson; Erik Valsås Ström; [2021]
  Nyckelord :Manifesto Project Database; politisk trend; väljarströmmar; valresultat; rational choice theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to build on the knowledge of how parties facing poor election results make changes in their election manifesto. The case in question is the Swedish party Liberalerna, in English referred to as The Liberals. The empirical data that is used is two of the parties election manifestos from 2014 together with 2018. LÄS MER