Sökning: "liberalerna"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet liberalerna.

 1. 1. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 2. 2. Vad säger ni om mäns våld mot kvinnor? : En diskursanalys utifrån en politisk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Hedlund; Marielle Lindelöf; [2023]
  Nyckelord :equality; gender; grievability; intimate partner violence; masculinity; violence against women; political discourse;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a common social problem affecting many women worldwide. How the problems are described will influence social work, thus making it important to grasp the discourse regarding men’s violence against women. LÄS MER

 3. 3. Synen på jämställdhet i svensk politik : En kvalitativ studie av fyra riksdagspartiers jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannah Johansson; [2023]
  Nyckelord :Feminism; jämställdhet; hedersförtryck; löneskillnader; mäns våld; riksdagspartier; Vänsterpartiet; Socialdemokraterna; Liberalerna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : This essay intended to examine gender equality policies of four parliamentary parties in Sweden. The parties selected for this thesis were the Left Party, the Social Democrats, the Liberals and the Sweden Democrats. LÄS MER

 4. 4. Sveriges politiska landskap i förändring: Ideologiska avvikelser inom de svenska riksdagspartierna : En komparativ ideologianalys av de tidigare allianspartiernas ideologiska förankring mellan 2004 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Liw Boström; [2023]
  Nyckelord :the Alliance; the Moderates; the Center party; the Liberals; the Christian Democrats; liberalism; conservatism; ideologies; ideological analysis; Sweden s party system; Alliansen; Moderaterna; Centerpartiet; Liberalerna; Kristdemokraterna; liberalism; konservatism; ideologier; ideologianalys; Sveriges partisystem;

  Sammanfattning : This study aims to provide answers to how the former Alliance parties relate to their basic ideologies today in comparison to the ideological anchoring during the time when the Alliance cooperation was still relevant in Swedish politics. The study also seeks to explain observed disparities based on previous political science research on Sweden's party system, the GAL-TAN scale and median voter theory. LÄS MER

 5. 5. "Klimatomställningen är vår tids ödesfråga" : En kvalitativ studie av svenska politiska partiers gestaltning av klimatet i sina valmanifest år 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Setterstig; Felicia Aigner; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under den svenska valrörelsen år 2022 riktades kraftig kritik mot de politiska partiernas smala debatt om vår tids viktigaste fråga, klimatet. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om hur klimatet gestaltas i politisk kommunikation i den svenska valrörelsen år 2022. LÄS MER