Sökning: "liberalfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet liberalfeminism.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Radikalt jämställdhetsarbete? : En idealtypsanalys av Sveriges regerings och Europeiska unionens strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tove Andersson; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Institutionalism; Radikalfeminism; Liberalfeminism; Gendered institutions; Gendered effects Idealtypsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this following study is to clarify the Swedish Government´s as well as the European Union's ideological starting point in gender equality work. The study is limited to the gender equality objective of men's violence against women. It addresses the respective strategies of the institutions to combat gender based violence. LÄS MER

 3. 3. Feminism och regeringen Löfven: En idéanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Andersson; [2018]
  Nyckelord :feminism; utrikespolitik; idealtyper; liberalfeminism; radikalfeminism; socialistisk feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 2014 the Swedish government has had a feminist foreign policy. This thesis aims to examine which kind of feminism the policy is built upon. To investigate this a content analysis with a focus on ideas was used. Three different ideal types of feminism were set up from liberal, radical and socialist feminism. LÄS MER

 4. 4. En värderingsfeminism utan statlig paternalism : Om Ebba Busch Thors "nya feminism" och formuleringen av kvinnors intressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mickelsson Annlinn; [2018]
  Nyckelord :Feminism; Ebba Busch Thor; Kristdemokraterna; Idealtyper; Liberalfeminism; Radikalfeminism; Särartsfeminism; Konservativ feminism; Estetisk representation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ofrivilliga offer på sexmarknaden : En diskursanalys av hur prostituerade, prostitution och sexköpare framställs i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Elisabet Nystrand; Hanna Wernbo; [2018]
  Nyckelord :Prostitute; prostitution; sex buyer; newspaper; discourse analysis; Foucault; Prostituerad; prostitution; sexköpare; tidningsartiklar; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Based on newspapers, the aim of this study is to find predominant discourses about prostitutes, prostitution and sex buyers. By using the foucauldian discourse analysis, 18 newspaper articles from 2016 and 2017 have been analyzed. The newspaper articles have been taken from Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER